pondělí 12. prosince 2011

Oprava silnice v obci Mšeno

Průjezd městem Mšeno bude bezpečnější, rychlejší a efektivnější. Silnice II/259 je od června v rekonstrukci.

V současné době je průtah silnice II/259 ve velmi špatném stavu. Vozovku trápí nerovnosti, trhliny, nezpevněnou krajnicí a nedostatečným odvodněním. Tyto nedostatky rozhodně nezvyšují bezpečnost a jsou také na obtíž při zimních i letních údržbách. V neposlední řadě trpí i životní prostředí.
Navíc oprava silnice přispěje ke snížení hlukové zátěže, plynulosti dopravy, a tudíž ke snížení emisí od projíždějících aut.
Projekt s názvem II/259 Mšeno rekonstrukce je stavebně rozdělen do dvou etap.
V první etapě, která je součástí projektu Realizace městského jádra ve Mšeně, bude realizován průtah komunikace II/259 ve Mšeně v rámci SO 101 Komunikace průtah, který zahrnuje rekonstrukci komunikace II/259 v úseku procházejícím od náměstí Míru, Masarykovou ulicí až k ulici Karlova a SO 330 Kanalizace. V navazující druhé etapě bude realizována rekonstrukce sil. II/259 v úseku ulice Boleslavská, která začíná ve vzdálenosti cca 150 m za mostem přes železniční trať na východě města a končí vjezdem na náměstí Míru ve středu města.
Rekonstrukce je možná díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, který přispěl 45.8 milióny korun. Celkové náklady jsou 59,5 milionů korun

Žádné komentáře:

Okomentovat