pátek 9. prosince 2011

Od října působí ve městě Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování  je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. O října bude působit v sociálně vyloučených lokalitách Mělníka, Spomyšle a Křivenic.

V Mělníku mají sociálně vyloučené lokality charakter jednotlivých domů v zástavbě. Jedná se de facto o dva domy, ve kterých žije celkem asi 100 obyvatel. Lokality vznikly částečně řízeným a zčásti přirozeným sestěhováním jejich obyvatel. Domy vlastní rodiny, které v nich žijí a jsou ve velmi špatném technickém stavu. Mezi základní problémy těchto lokalit patří vysoká nezaměstnanost, zadluženost a celkově nízká životní úroveň.

Lokalita ve Spomyšli vznikla v 90. letech nelegálním nastěhováním rodin do objektů. Rodiny tehdy přišly o práci ve výrobním závodu a tím i o bydlení. V současné době patří nemovitosti v lokalitě do vlastnictví jejich obyvatel. Žije zde okolo 100 osob ve velice špatných životních podmínkách. Součástí vybavenosti těchto domů je voda z pumpy, suché WC, topení na tuhá paliva. Domy jsou v havarijním stavu. Nezaměstnanost v lokalitě se blíží sta procentům. Problémem lokality je zejména vysoká míra prostorové segregace, lokalita je vzdálená od obce a je uzavřena mezi silnici 1. třídy a železniční trať, které jdou v místě přejít jenom za cenu výrazného rizika.

Lokalita Horní Počáply se nachází v části obce Křivenice. Sestává se zděného rodinného domku, kolem kterého jsou přistavěny dřevěné přístavby obývané dalšími obyvateli. Zděný domek a pozemek patří rodině, která v nich bydlí. V současnosti zde žije asi 35 osob. Problematická je lokalita zejména narušenými vztahy se sousedy, je zde vysoký výskyt sociopatologických jevů.
 
Pro Soutok Jakub Hořejší.

Žádné komentáře:

Okomentovat