pondělí 19. prosince 2011

Historické mapy: Velký Borek

Obec Velký Borek leží spolu s připojenými osadami, bývalými obcemi Mělnickou Vruticí a Skuhrovem v Mělnickém úvalu, protékaném potokem Pšovkou. Od středu okresního města Mělníka, s nímž je spojena nejen silnicí, ale i železnicí, je vzdálena 4 km.
První písemná zpráva o obci pochází z 18. dubna 1301, kdy patřila mělnické kapitule při kostele sv. Petra. Po husitských válkách, v nichž kapitula zanikla, patřila obec, tehdy ještě nazývána jen Borek, do vlastnictví různých šlechtických rodů. V průběhu třicetileté války se vylidnila a zanikla na téměř půl století. Obnovena byla po několika marných pokusech až v průběhu let 1685 - 1696, kdy patřila panství mělnického zámku, drženého tehdy Černíny.
Již v roce 1791 byla zřízena v obci triviální škola,

sv. Jan Nepomucký

do níž chodili žáci i ze sousedních vesnic. Z památek v obci je nejcennější socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 v osadě Skuhrov, připomínající tehdejšího majitele Skuhrova, rytíře Františka X. Trubu. Kromě polí, lesů a luk se na katastru obce nacházejí též vinohrady. K nim patří usedlost Turbovice s velkým kládovým vinařským lisem z roku 1727. Na potoce Pšovka byly v katastru obce 4 mlýny. Mohutný pramen v osadě Mělnická Vrutice (500 l/s) je dnes podchycen jako zdroj pitné vody pro vodovod Kladno - Mělník, z něhož je zásobována též celá obec.
V obci Velký Borek žije 960 občanů, z toho v produktivním věku téměř 64 %. Místní ekonomika je zaměřená na potravinářskou a zemědělskou výrobu. Co se týče pracovních příležitostí, řada občanů dojíždí za prací do sousedního Mělníka či do Prahy. Velký Borek leží v bezprostřední blízkosti u Mělníka. Pod Velký Borek spadají další dvě obce - Skuhrov a Mělnická Vrutice. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Okolí Velkého Borku je rovinaté. Co se týče zástavby – převažují rodinné domy. Územím obce procházejí dvě železniční tratě. V obci je osm autobusových zastávek, ve kterých staví cca patnáct autobusových spojů denně.

Žádné komentáře:

Okomentovat