úterý 28. října 2014

V Lysé nad Labem začíná několik krásných výstav. Jsou věnovány kolům, rychlosti, pivu, vínu a zvířátkům.V roce 2006 dosáhl Taurus na trati mezi Ingolstadtem a Norimberkem v pokusu o překonání 55 let starého francouzského světového rekordu sériově vyráběných lokomotiv rychlosti 357 km/h . Na této trati dosahují německé rychlíky kategorie ICE rychlosti 300 km/h. Maximální rychlost  lokomotivy Taurus se uvádí  v technických datech 230 km /h

Jak jsem zde již nedávno zmínil v jednom kombinovaném článku o více tématech, tak na výstavišti v Lysé nad Labem právě začíná několik docela milých a zajímavých výstav, které vyplní podzimní roční období. Že třeba rychlostní rekordy nepadají jen u automobilů, pokud tedy máme na mysli kola, tak to dokládají třeba i připojené obrázky. Letošní výstava je však věnována specialně automobilům i motocyklům, byť tomu bylo občas v minulosti i jinak. Kolo se zrodilo podle historiků v Mezopotámii a stalo se pro lidstvo jedním z  nejdůležitějších objevů.

Francouz Erik Barone patří k největším bojovníkům o rychlostní rekordy na jízdních kolech.


Rekord mu však v jedné kategorii sebralo toto jízdní kolo


Exotika 2014Exotika 2014...
30.10.2014 - 02.11.2014
Kola 2014 a TUNING SHOW 2014Kola 2014 a TUNING SHO...
07.11.2014 - 09.11.2014
Pivní a vinné slavnosti 2014Pivní a vinné slavno...
07.11.2014 - 09.11.2014
Rychlá kola 2014Rychlá kola 2014...
07.11.2014 - 09.11.2014
Chovatel 2014Chovatel 2014...
14.11.2014 - 16.11.2014
Polabské vánoční trhy 2014Polabské vánoční t...
05.12.2014 - 21.12.2014http://www.vll.cz/
pondělí 27. října 2014

Republika, která nemusela existovat. Mocnosti si to zprvu ani nepřáli.


V úterý si připomeneme již 96. výročí vzniku Československé republiky. Je to samozřejmě výročí, které si pravidelně připomínáme, je mu věnována dostatečná mediální pozornost a každý zájemce si může znovu a znovu připomenout v mnoha netových, elektronických i papírových médiích tehdejší historické události.

Zkusme tu nastínit takový trochu jiný laický pohled na věc, kde se nebudeme zaobírat nějakými přesnými daty, nebo slavnými jmény mužů, kterým se souhrnem také někdy říká ,, velcí muži října" a nebudeme tu popisovat chod událostí.

Pokud se vám do rukou dostane nějaká stará učebnice dějepisu, tak se obyčejně dozvíte, že po prosperující krásné době Karla IV. a slavných husitských taženích upadá roku 1526 České království s nástupem Habsburků do doby temna, která trvala více, jak 300 let. A právě vznik samostatné republiky v roce 1918 se stal tím št'astným okamžikem, od něhož však čekala náš národ ještě dlouhá doba k šťastnějším zítřkům.

Dnešní dějiny již tolik nehrotí fakt, že jsme se zkrátka na více než oněch 300 let stali součástí mnohonárodnostní monarchie, kde jsme sice hráli roli ekonomicky nejsilnějšího území v soustátí, ovšem národnostně jsme v určitém měřítku pociťovali útlak.


Současná literatura poutavě popisuje dobu, ve které na jedné straně pomalu odzvání starým pořádkům, lepší se postavení prostého lidu a na straně druhé dochází k určitým rebeliím za zrovnoprávnění národů, nebo dokonce touze být součástí již nikoliv habsburského soustátí, ale jakéhosi  nově-vzniknuvšího slovanského soustátí.

Dnes si jen těžko představujeme a zdá se nám to i zbytečné, jak například erbovní znaky ve městech vystřídala čísla popisná, školní docházka se stávala povinnou a lidé již nemuseli žádat souhlasu takzvané vrchnosti, pokud se chtěli ze své obce někam vzdálit za jakýmkoliv účelem. Skoro by se dalo říci, že nebýt těch určitých národnostních pocitů křivd, které zůstavaly nevyslyšené a potírané, tak šlo na přelomu 19. a 20. století o soustátí s relativně pohodovým životem z něhož se nám leckterá technika i stavební slohy zachovaly dodnes.

Známá kapitola první světové války, pak představuje císaře Františka Josefa, jako namyšleného nesmlouvavého diktátora, po kterém již mimochodem Praze mnohem více nakloněný Karel I. ( pobýval v Čechách) ,se již marně snaží tajným vyjednáváním s mocnostmi přivést mír a zabránit nejhoršímu. Podle historiků dokonce ještě několik měsíců před koncem války v roce 1918 nezní z Čech jakékoliv signály, které by volaly po nějaké samostatnosti. Ani západní mocnosti nemají s blížícím se vítězstvím úmysl soustátí zcela zničit. Až teprve aktivity budoucího presidenta Masaryka na Západě(Evropy) a v USA přinesou nakonec Evropě mapu, která se ve své podstatě dochová v samotném jejím srdci dodnes. Bylo třeba přesvědčit mocnosti o potřebě vytvoření samostatného svrchovaného právního slovanského státu, jako určité rovnováhy výbojného etnika, kterým německé Rakousko i samotné velké již sjednocené Německo bylo. Že nebyl daleko od pravdy, se ukázalo o 20 let později a kdoví, jak by to s Českým jazykem dopadlo, avšak, patří samozřejmě již do oblasti zájmu lidí zajímajících se o historii, se zabývat i okrajově tím, co by tedy bylo, kdyby i nadále Čechy zůstaly onou součástí soustátí, jakou byly a monarchie zůstala ponechána.


Jedno tu monarchie zcela jistě zanechala. Byla to myšlenka jakýchsi aspoň Středoevropských spojených států, na jejichž principu, se zrodila do jisté míry dnešní EU, jako určitá protiváha USA. A je rovněž zajímavé, že zatímco tato doba přinášela jakousi celosvětovou touhu vytvářet různá společenství, tak dnes jsme naopak svědky, kdy se různá společenství států rozpadají a nechybělo mnoho k tomu, aby toto dokonce nepostihlo i samotnou Velkou Británii. Paradoxně tak působí fakt, že snad jediné, co se opravdu významně spojilo za posledních 20 let je Německo, které spojuje především společný jazyk i podobná kultura. Je však nutné i vidět, že dnešní situace v Evropě je úplně o něčem jiném a to ať se podíváme do sféry kulturní i hospodářské. Nemalou úlohu také hraje vzdělávání a vzájemné poznávání díky turistickému ruchu.  Přes občasná zaskřípání v některých mezisousedských vztazích lze říci, že zřejmě ještě nikdy nebylo v Evropě tak přátelské mezinárodní klima, jako v současnosti. A tak můžeme dnes s určitým uspokojením hledět k symbolům naší státnosti i k symbolu hvězdného kruhu vyspělé otevřené Evropy.

SŠ.

čtvrtek 23. října 2014

A tak se jezdilo přes Mělník v letech 1970- 1976.


Matně si vzpomínám, že jsem se v nějakém článku nedávno zmínil, že jak skončí volby a po nich několik komentářů k nové koalici, tak se pravděpodobně bude hodně diskutovat kolem dopravní situace ve městě.

Na Mělníčku se už téma objevilo a to je mi určitou inspirací. Což si tak zavzpomínat na Mělník před rokem 1976, kdy mu byla vtisknuta dnešní tvář, kterou i dnes po tolika desetiletích proklínáme?


Stará silnice k mostu byla hlavní tepnou veškeré dopravy na levý břeh Labe i Vltavy.

Nové obchodní domy na náměstí Karla IV. totiž nejen hyzdí toto náměstí, ale významně ovlivnily dopravu. Zvýšená pěší terasa v Pražské ulici a šikmé stání na části vozovky způsobily to, že dnes máme v tomto místě z Pražské ulice jednosměrku a pokud je zde zaparkován nějaký delší osobní vůz, je nutno projíždět touto částí zvlášť opatrně. Podobná situace je mimochodem mezi poštou a Karlovým náměstím.

Jak to bylo v 70. letech ? Nejdůležitější silnicí byla stejně tak, jako dnes silnice z Prahy do České Lípy. Ta přicházela do města tak, jako dnes, ale Italská a Cukrovarská ulice, to byly jen bezvýznamné pokojné spojovací uličky. Žádná jednosměrka po celé trase nebyla. Auta jela od cukrovaru po Pražské ulici až na Karlovo náměstí, kde docházelo k pozvolné změně směru do obousměrné Tyršovy ulice, která je vyvedla na Pšovku, odkud pokračovala po Českolipské ulici do Mlazic. Největšími vozidly tehdy byly bezesporu vozy Tatra 111 a 138, které mnohdy nepostrádaly nemalý vlek. Také autobusové školní a pracovní spoje měly vlek. Převládaly autobusy známé, jako Škoda 706 RTO s polskými vleky značky Jelcz.


 Poslední vzpomínka na nejbližší městské rameno neregulované říčky Pšovky. Tam padala strouha do vodárny.

Na Karlově náměstí, tam kde je cukrárna, byla důležitá křižovatka. Odtud se totiž jezdilo kolem školy a parkoviště nad Vrázovou vyhlídkou ke starému mostu. Provoz tu byl velmi hustý, protože se u Cítova a ve Vlíněvsi těžil písek, a i autobusová doprava byla hustější. Pro autobusy však platilo, že ve směru od starého mostu do centra, se nad Vrázovou vyhlídkou odpojovaly do jednosměrné ulice  Nad Soutokem , Jiráskova a přes křižovatku přímo vjížděly do Fibichovi ulice, která byla nejhlavnější částí starého autobusového nádraží.

Od Mladé Boleslavi, se jezdilo stejně tak, jako dnes na světelnou křižovatku u dnešního autobusáku, ale tady se hlavní lehce stáčela do Krombholcovi ulice a u soudu pod značkou dání přednosti vstupovala ve směru na Lípu a Slaný do Pražské ulice. Autobusy pochopitelně odbočovaly do Fibichovi ulice.


Fibichova ulice aneb starý autobusák.

Od Kokořína a Mšena, se jen velmi málo jezdilo na dnešní křižovatku u Schellky, kde se dávala přednost. Hlavní tah od Blat totiž za můstkem přes říčku Pšovku nabral topolovou alejí přímý směr do té světelné křižovatky, kde sice nemusel měnit směr do Krombholcovi ulice, ale tuším, že dával přednost vozům od Mladé Boleslavi. Celý tento trojůhelník, kde dnes stojí obchodní domy byl útulným obrovským parkem, kterým protékalo další rameno strouhy a právě tady stávaly cirkusy.

Silnice spojující křižovatku s Pražskou ulicí příliš velký význam neměla a také pokračování na Podolí mělo význam jen k Jarošově ulici. Jarošovkou totiž zpravidla jezdily dolů autobusy na Blata i Rousovice ( na Boleslav), které měly odjezdová stání v široké ulici 28. října, která byla shora ke KD jednosměrná a jen pro autobusy. Autobusáci se často rozhodovali, zda mají jet dolů Krombholcovou, nebo Jarošovkou. Jarošovka se společně s Vodárenskou ještě koncem 70. let uzavíraly pro sáňkování pro děti.

Ulice 28.října . Odtud jezdily autobusy hlavně ve směru na Blata a Rousovice, ale také na Roudnici nad Labem,či Horní Počaply.

Diskutovaná křižovatka pod Lidovým domem, kam ústí Vodárenská, Nová a tehdy i průjezdné Karlovo náměstí nebyla zdaleka tak důležitá, jako dnes. Autobusová doprava byla totiž z Fibichovi ulice odváděna tou dnešní pěšinkou pro pěší mezi dvěma obchoďáky a tudy najížděly i autobusy od Mlazic. Takže, opět široká dvojsměrná ulice vedle hotelu Modrá Hvězda. ( logické prodloužení ulice 28. října)  Novou ulicí se jezdilo ještě méně, než Jarošovkou, protože, i když ve zbytku Fibichovi ulice bylo pouze jedno stanoviště na Prahu od České Lípy ( číslo 4), tak dálkové autobusy ze severu ihned za starou zubárnou ( proti Pražské bráně) odbočily vlevo dolů a místo, které dnes není průjezdné projely, a pak samozřejmě pod úhlem devadesáti stupňů zabočily do Fibichovi ulice.

Řekněme, že novostavby z let 1976-80 citelně vzaly městu široké ulice. Do sekretariátu KSČ, se později nastěhovala ODS, podnikatelská škola i zdrávka. Ten areál naproti snad zčásti slouží mladým a nočnímu životu, ale asi tu bude ještě hodně nevyužitých místností, které snad mají sloužit nějakým školením.


To samé v jiný den. Proměna ulice vlivem počasí.

Kdoví, jak by se změnil provoz v centru, kdyby toto vše nějakým způsobem doznalo změn, po kterých se léta volá. Jisté je jen to, že dnes už není moderní, normální a ani by to nešlo, tahat přes centrum kamionovou dopravu a vůbec náklad. A někdy se mi při troše nadsázky chce říci, že to tu může dopadnout, jako ve Venezii ( italské Benátky). Tam se může jen pěšky, nebo na gondolách :-). A jak jsou krásné a populární.


Zcela vyprázdněná Fibichova ulice. Vlevo byl vyhlášený bufet, v patře pak lepší restaurace. Sousední budova měla také restauraci, v patře byl taneční sál a  pod zemí vinárna. Na konci bloku u uličky pro pěší byly informace. ( seriál o dopravě)

Závěrem připomínám pro zájemce, že v listopadu 2011 ( roleta vpravo) jsem zde publikoval seriál o dopravě na Mělníku i pod ním, jehož první část je věnována starému autobusovému nádraží a čtenář se i dozví, z jakého čísla kde kam co jezdilo.


Hlavní budova nového autobusáku mi díky těm hodinám připadá urbanisticky zdařile.

SŠ.

úterý 21. října 2014

Bude při obnově lokálky z Mělníka do Mšena využito některých fantastických nápadů ze Zubrnic ?


Kolejnicový hřeb z podzimu 1896 v z okolí nádražíčka Lhotka u Mělníka . Cyklostezka do Střednice.

V životě je zajímavé to, že pokud se umíme koukat a díváme se na správné věci, tak jsme stále často překvapení. Možná si vzpomenete na červnové setkání s poutníkem Petrem Hirschem v Praze- Suchdole, které jsem zdokumentoval v článku...http://soutok.blogspot.cz/2014/06/povolani-svetovy-poutnik-petr-hirsch.html . Petra na jeho cestě do Norska občas sleduji a toto byla silná káva...

https://www.facebook.com/uPoUtNiKa/photos/pb.239444065685.-2207520000.1413904125./10152350002430686/?type=3&theater

Považte, že takovýto obchůdek najdete někde v Holandsku v lese a turisté tam poctivě nechají za snědené a vypité nápoje peníze. Jde totiž o samoobsluhu bez jakéhokoliv dozoru, jak jsem pochopil z článku.
Někdy však člověka překvapí některé věci osobně.

Zatímco u nás se honí stavební plán i o sobotách a nedělích, tak v sousedních Drážďanech na hlavním vlakovém nádraží, kde probíhala v roce 2004 rekonstrukce celého areálu, nechají klidně o víkendu stavební stroje i zaměstnance odpočívat a na řadu přijde průvodce, který za malý peníz rozdá zájemcům z řad veřejnosti ochranné přilby a protáhne je ve výškách pod střechou nádražní haly, jakož i kolem samotných základů stavby a stavebních strojů, včetně výkladu průběhu obnovy.


Hurvínek. Není jediným vozem, který přiváží účastníky.

Někdy v roce 2002 mě na mělnickém vlakovém nádraží prvně lákal plakát do železničního muzea v Zubrnicích.Čtyři roky jsem nějak odolával a nakonec mě nalákali na zajímavou akci. Vůbec to nebylo malé začínající muzeum, ani svezení motoráčkem, který tehdy ještě až do Zubrnic ani nejezdil, ale zajímavý nápad, který mě oslovil.

Nazvali to otvírání muzejní sezony ( březen) a akce probíhala asi takto:
 Po příjezdu do Ústí nad Labem-Střekova, se přesedlo do historického motoráčku s názvem Hurvínek, který nás odvezl do stanice Velké Březno, kde jsme museli všichni vystoupit. Odtud jsme kráčeli po nových kolejích do Zubrnic.  V některých dubových pražcích, se ještě leskly čerstvé cedulky, se jmény dárců a v zajímavých místech ( např. mostíky) nás vítaly nástěnky s historickými fotografiemi i cedulky s technickými daty stavby.


Interier Hurvínku

Nemá cenu tu nějak opěvovat atmosferu v samotných Zubrnicích, kde chytře spojili velikonoční jarmark ve skanzenu lidové architektury s prvním dnem otevření muzea v prostorách místního nádraží. Co se mi však líbilo, byl nápad, jak zapojit do prosperity veřejnost.
Prodávali tu za 500 Kč podobné hřeby, jako je ten na obrázku, jen jsou na dřevěném podkladu, každý má své číslo, a každý dárce obdrží také certifikát a zapíše se navždy do místní vystavené knihy dárců


U Malého Března

. Když uvážíte, že jde o hřeby z let 1889-1890, kterými tu tehdy italští dělníci přitloukali kolejnice, a které byly nyní  při obnově kolejového svršku vykopány, tak si myslím, že každého dárce mohou hřát hned dvě věci. Jednak pomohl dobré myšlence obnovy aspoň části původní tratě a stanete se vlastníkem unikátního předmětu, který je možná jednoduchý, ale je za ním kus historie a směle mu můžete přiřadit úctyhodný letopočet. Nedejte to, a když ne hned, tak později.


Poutníci po lokálce již značně roztažení.

Někteří turisté tu v Zubrnicích při klobáskách a pivku takzvaně zakončili, ale dobrodružství dalších pokračovalo dále. Část trati mezi stanicemi Zubrnice a Lovečkovice, by chtěl jednou místní spolek zprovoznit aspoň pro provoz takzvaných drezínek. Tady už chyběly občas koleje, můstky, nebo jejich část a nově bychom dnes řekli, že to bylo určité outdoorové dobrodružství. My starší jsme si připomněli vojnu, kde je zkrátka třeba překonat terén.


Pražec se jménem dárce.

Poslední úsek od Lovečkovic do Úštěku je prý již neobnovitelný. Sice ještě poznáváte v terénu, kde asi byly pražce a kudy vedla trať, ale má být upraven již jen, jako cyklotrasa. V každém případě byly v Lovečkovicích, Levíně i Úštěku všude vystavené nástěnky s dobovými fotografiemi, které hlídali členové spolku, vzpomínal se film Páni kluci, který se tu točil a hlavně to v hospodách díky pochodu při trati všude pěkně ožilo.


Jen kousek za Zubrnicemi.

Když jsem se ptal později Mladoboleslavského spolku, proč tady mezi Skalskem a Chotětovem neudělají něco podobného, tak nemínili komunikovat. Každý by vás dnes honil na brigády do montérek, jako kdyby neexistovaly stavební firmy, jako kdybychom neměli své osobní pracovní povinnosti dané zaměstnavateli, právo na odpočinek a bylo nám stále 20 v plné síle :-). Kde jsou vůbec pracovní povinnosti některých organizací ? Mají málo lidí na práci ? Vždyť je nezaměstnanost. Kde jsou chytré nápady ? Jak to, že je někde mají a jinde ne ? Anebo se angažují jinde? V Českém Ráji?

Když někomu připomenete, že je toto železnice jen kus od Prahy a v atraktivní oblasti, tak se dočkáte někdy i odpovědi, že až s tím něco osobně Vy  uděláte, tak oni o tom napíšou, ale jinak ne. Jako kdyby neměl každý člověk svoji profesi.


Nádražíčko Levín si zahrálo ve filmu Páni kluci. Městečko bylo v minulosti proslaveno keramikou a lázněmi.

Tak kde jsou ty řeči těch, kteří měli a mají plnou hubu demokracie ( právo každého jedince, se veřejně projevit a podávat nápady a návrhy) , když vyznávají takové ty myšlenky, že občan vlastně nemá do ničeho kecat a buď jen platit, nebo se chopit lopaty a pomoc nejlépe na několika místech najednou.

Možná, že někdo řekne, že jde jen o projev několika lidí ( nyní tedy vlákno lokálka na www.melnicek.cz) , ale za vším je třeba vidět, že podobný názor má více lidí, kteří ani třeba o nějakém Mělníčku nevědí. Proto jsem před mnoha lety na Mělníčku vysvětloval, proč řada občanů vystupuje pod nickem a osoby pro styk s veřejností jménem.


Železniční svršek v Levíně.

Zkrátka, jen tak mě v tomto článku napadlo, zda SŽDC, které to snad má dělat přijde s nějakým nápadem. A proto tento článek. A když se tak často mluví o tom zavírání a rušení lokálek, tak jsem zvědav, zda začnou také silničáři zavírat jednou silnice, že nemají peníze na jejich údržbu. Už vypadají od kamionů často také pěkně.

SŠ.sobota 18. října 2014

Wendelstein na Mělníku! Sobotní trhy na náměstí.


Jak jsem se zde již nedávno zmínil, tak jsou lidé, kteří si zamnou ruce i v okamžiku, kdy není z vyhlídky nic vidět a kolem nás je mlha, že sotva dohlédneme do Rybář. Stačí jen docela obyčejný mobilní telefon se standartně zabudovaným VKV rádiem, sluchátka a troška znalostí prověřených i praxí.


Vysilač Wendelstein v předhůří Alp, 1794 m.n.m.

Nedávno jsem psal, že od mělnického zámku lze zachytit v pásmu VKV kromě našich stanic a několika stanic ze Saska, také vysílání z Bavorska a v poslední době velmi často i z Rakouska. A to prosím jen na obyčejný mobil. Zájemci si mohou připravit tabulku, kde si mohou napsat zahraniční vysílače v pohraničí i s kmitočty a programy.To má výhodu, že prostě jen zadáváte žádané kmitočty a nemusíte se prodírat množstvím našich stanic. Stačí pak jen zaujmout správnou polohu tak, jak jsem zmínil posledně. A taková tabulka, kterou jsem kdysi rozšířil o jeden vzdálený, ale vysoko položený vysílač v podhůří Alp, se mi dnes překvapivě vyplatila.

http://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Wendelstein


Vysílač se nachází v podhůří Alp nedaleko hranic s Tyrolskem.

Až dosud se velmi často dařilo a daří v posledních dvou letech zachytit signál z 234 km vzdáleného Jauerlingu nedaleko rakouského městečka Kremže na Dunaji, nebo dokonce v krajním případě i 290 km vzdálené Vídně- vrch Kahlberg. Dnes dopoledne, se tedy podařilo zachytit vysílání Bayernu 3 z hory Wendelstein v podhůří Alp ( frekvence 98.5 MHz), což představuje vzdálenost 347 km. Signál byl silný jen krátkodobě a program šlo ověřit i zadáním 94.4 MHz z Brotjackrieglu, kde B3 také vysílá. To byla výzva k vyzkoušení dalších programů šířených vysílačem a na frekvenci 105.7 MHz bylo možné v docela pěkné kvalitě poslouchat Bayern 5 aktuell. Bohužel, během těchto podmínek je na frekvencích tak živo, že je celkem vyloučené, aby stanice měla takovou převahu nad ostatními, že by vytvořila takzvanou značku RDS. To obvykle znemožňují silné stanice v sousedství, nebo dokonce na stejném kmitočtu. Rekord v rámci pokusů to sice není, jak jsem psal v článku ...http://soutok.blogspot.cz/2014/10/podzim-podzimni-mlhy-mala-zabava-u.html
, ale od Alp tu signál ještě nebyl.Nakonec jsem tak pro doplnění přidal několik obrázků z dnešních sobotních Mělnických trhů, které se těší stále větší a větší popularitě, a jsou důkazem toho, že se ve městě opravdu každou chvíli něco děje a radost by jistě měli i naši předci, kteří léta vzpomínali na to, že dříve Mělník žil, právě i trhy a dnes je o víkendech údajně mrtvým městem. O tom se bude jistě ještě léta diskutovat, ale náznaky akcí a snahy oživit centrum pokračují. A jak vidno, tak město lze oživovat akcemi kulturními, sportovními i třeba tržními pro místní obyvatelstvo, ale snad se najde i dost lidí, kteří nebudou mávat rukou nad tím, co je jinde běžné i prosperitní a tím je maximální využití turistického ruchu. Nenechme ho jen tak bez užitku doslova město obcházet a pracujme na turistickém sortimentu nabídek v jeho středověkém centru i za jeho hradbami.SŠ.

pátek 17. října 2014

Závěr měsíce října v Mělnickém regionálním muzeu přinese dvě speciální akce.


Zatímco Mělníček patří v současnosti po komunálních volbách zcela logicky diskusím kolem regionální politiky a zmíněna byla také témata ohledně psího útulku a Mšenské lokálky, kolem které máme nyní tak trochu tajemné ticho, tak vám  Soutok přináší článek s pořadovým číslem 800. Ano, tolik jich tu už vzniklo za poslední téměř 3 roky. Tentokrát nás zve Mělnické regionální muzeum do svých prostor na Den Středočeského kraje, ale ještě dříve můžete navštívit cestopisnou přednášku o Aljašce. Vstupné je symbolické.


Regionální muzeum Mělník zve návštěvníky do stálých expozic a na výstavy za symbolické vstupné 5 Kč v Den Středočeského kraje.
V úterý 28. října od 9 do 17 hodin můžete naposledy spatřit originální kartonové modely mělnického školáka Marka Suchého. Připravena jsou dvě setkání s autorem (9,30-11 a 14-15,30), kde bude Marek přímo v muzeu vytvářet nové modely.
V muzeu je možné dále navštívit:
výstavu Stopa! Vyřeš zločin…
dlouhodobou výstavu Železniční hračky
výstavu Prevence trochu jinak – Stopy
Historickou a Vinařskou expozice
expozici Historických kočárků
otevřeno: 9:00–12:00 a 12:30–17:00Aljaška
23. 10. 2014 začátek od 17:00
"Kultura, zábava - ostatní"
Místo konání: Regionální muzeum Mělník - nám. Míru 54
Cestopisná přednáška PhDr. Miloslavy Havlíčkové v kavárně muzea od 17 hodi


SŠ.

neděle 12. října 2014

Český rozhlas Region živě z náměstí v Mělníku. Ve středu 15.10.2014.

Pokud nemusíte ve středu 15.10.2014 do zaměstnání, nebo to máte na náměstí Míru jen několik metrů, či schodů, pak můžete navštívit níže zmíněnou akci.

Český rozhlas Region živě z náměstí v Mělníku.

Český rozhlas Region opět vyjíždí se svým mobilním vysílacím studiem do středních Čech. Ve středu 15. října od 10 hodin zavítá na náměstí Míru v Mělníku. Moderátor Patrik Rozehnal přivítá řadu hostů a připraven je i bohatý doprovodný program. Viz plakát a text níže.

Do Mělníku vyrážíme s naší podzimní akcí Region na cestách, kdy během deseti dní navštívíme s naším mobilním studiem deset středočeských měst,“ přibližuje akci moderátor Regionu Patrik Rozehnal. Obyvatelé i návštěvníci Mělníka mohou nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání nebo se přímo zúčastnit živého vysílání oblíbených pořadů.Dopoledne je pro návštěvníky připravena autogramiáda spolumoderátorky oblíbeného pořadu Humoriáda, herečky Ivanky Deváté, ve 14 hodin rozhýbe mělnické náměstí hudební vystoupení zpěvačky a moderátorky Regionu Jany Chládkové a od 16 hodin na pódiu vystoupí Yvonne Přenosilová.Zájemci si také budou moci nechat zdarma měřit krevní tlak a tuk v těle a vyzkoušet jízdu v otočném simulátoru nárazu. Po celý den budou připraveny i soutěže o lákavé ceny.Prostřednictvím webové kamery bude celý program k dispozici i na stránkách www.cesky-rozhlas-region.cz, živé vysílání Českého rozhlasu Region z Mělníka naladíte na frekvenci 100,7 FM.


Zdroj: http://www.melnik.cz/cesky-rozhlas-region-zive-z-namesti-v-melniku/d-4166

SŠ.

sobota 11. října 2014

Je dobojováno, jména jsou známa. Co dál?


ilustrační foto

A je to za námi. První část, o které rozhodují voliči, se stala minulostí. Co k tomu říci ? To snad nechám těm povolanějším webům ve městě. Jen by se snad dalo shrnout, že drtivé vítězství kandidátky Mé město má zřejmě na svědomí popularita lídra ( současného starosty) ve čtvrtích Pšovka a Mlazice při loňských povodních. Mnoho lidí  se zmínilo, že budou volit Mikeše, nikoliv Mé město. A ne každý volí osoby napříč celým spektrem, zvlášť, když jich mnoho nezná a zadá tudíž celou stranu a několik jmen. Pro Mé město hraje také nový i líbivý název, který se distancuje od matadorských celostátních stran i takzvaně nejasného a nečitelného, i mnohdy mediálně kritizovaného Ano. Programy stran také čte málokdo, jakož různá média. Politika lidi za ta léta otrávila.

Úspěch Top 09 je dán především díky prvním třem postupujícícím, kteří tu léta diskutují na rozdíl od mnoha jiných regionálních politiků. Není důležité, jak se komu líbí jejich odpovědi a nápady, ale jsme zase u té reklamy a tudíž mediální síly.

Úspěch pana Patery, se vzhledem k nízkému číslu 2 a domácí příslušnosti předpokládal. Tady lídr strany zřejmě zaplatil cizineckou daň.

Zbytek snad nemá ani cenu komentovat. Postoupili především lídři a domácí v jedné osobě, nebo domácí, pokud je lídr odjinud.

Postupujícím nezbývá, než pogratulovat, byť je volilo necelých 40 procent lidí a doufejme, že budou mít šťastné nápady pro naše město, které mu přinesou prosperitu i kýžený turistický boom, který může být ( jinde je) velkým finančním přínosem nejen do městské pokladny, což je pochopitelně velmi důležité pro jakékoliv činnosti a plánované aktivity všeho směru.


Účast   37.15 procent.

 • MÉ MĚSTO - 9 zastupitelů
 • 1.Ctirad Mikeš2453
 • 2.Vilém Kraus2056
 • 3.Petr Limprecht1909
 • 4.Martin Legner1858
 • 5.Jan Leicht1812
 • 6.Jan Hadrbolec1714
 • 7.Stanislav Barda1661
 • 8.Kryštof Marounek1655
 • 9.Jiří Kašparec1626 • TOP 09 s podporou nezávislých - 5 zastupitelů
 • 1.Milan Schweigstill1438
 • 2.Ondřej Tichota1308
 • 3.Alena Herinková1274
 • 4.Marie Housková1256
 • 5.Ilona Němcová1162

 • Česká strana sociálně demokratická - 2 zastupitelé
 • 1.Milan Němec749
 • 2.Petr Patera703
 • Komunistická strana Čech a Moravy - 2 zastupitelé
 • 1.Rudolf Fidler582
 • 2.Robert Šlégl506

 • ANO 2011 - 1 zastupitel
 • 1.Zbyněk Šnajdr610

 • Občanská demokratická strana - 1 zastupitel
 • 1.Rudolf Kraj448

 • M Ě L N I Č A N É - 1 zastupitel
 • 1.Petr Volf545

Volby on-line sčítání , pátrání po věžích, akce ve Mšeně, výstaviště Lysá a velké akce roku.


ilustrační foto.

V době, kdy píši tyto řádky zbývají již jen minuty do chvíle, kdy se veřejnosti uzavřou definitivně do nějakých příštích voleb volební místnosti. Je ale skutečně třeba čekat, až do pondělního tiskového zpravodajství ? Pokud rádi sledujete, alespoň občas nějaké ty on-line přenosy a líbí se vám poskakování procent mezi stranami, kde máte možná nějakého toho svého favorita ( jinak není hra moc zajímavá :-)), tak můžete navštívit http://zpravy.aktualne.cz/komunalni-volby/#534676
.., kde to snad zažijete, jako loni v parlamentkách.

A pokud vás volby vůbec nezajímají ( to asi nebudete číst tento článek :-)), nebo máte těch hobby více, tak můžete třeba vyrazit do ulic pátrat po věžích a věžičkách, jak jistě víte z měsíčníku radnice. Já jsem také vyrazil a kromě věží jsem našel i řadu zajímavých komínů třeba na budovách soudu, Sokola, nebo takovouto jako-by věžičku z Nůšařské ulice spatřitelnou. Máme zkrátka v Mělníku stále na co koukat, když chceme a víme na co.


Omluvte kvalitu fotografie, ale na místo jsem dorazil pozdě večer po práci.

V tuto chvíli článek vydám a možná jej ještě o něco zaktualizuji ;-) .
Hezký víkend.

Nabídka akcí ze Mšena a okolí :

28.10.2014  Běh Debří
31.10.2014  Kadlín - Ukončení turistické sezóny
15.11.2014  Lobeč - prohlídka pivovaru a Martinská husa v Lobči
15.11.2014  Zimní filmový festival
17.11.2014  Sametový koncert, ZUŠ Mšeno + host
29.11.2014  Kadlín - Rozsvícení vánočního stromu
30.11.2014  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
05.12.2014 Mikulášská nadílka
06.12.2014  Kadlín - Mikulášská nadílka
13.12.2014  Vánoční hostina pro zvířátka
14.12.2014  Běh Boudeckou roklí18.12.2014  Vánoční besídka
31.12.2014  Kadlín - Rozloučení s končícím rokem

Truhlárna Kokořín 18.10. 2014 :

http://www.kokorin.info/aktuality/old-time-seslost-kokorin-2014.html

Výstaviště Lysá nad Labem:    Právě začínají každoročně velmi úspěšné výstavy.


Exotika 2014Exotika 2014...
30.10.2014 - 02.11.2014
Kola 2014 a TUNING SHOW 2014Kola 2014 a TUNING SHO...
07.11.2014 - 09.11.2014
Pivní a vinné slavnosti 2014Pivní a vinné slavno...
07.11.2014 - 09.11.2014
Rychlá kola 2014Rychlá kola 2014...
07.11.2014 - 09.11.2014
Chovatel 2014Chovatel 2014...
14.11.2014 - 16.11.2014
Polabské vánoční trhy 2014Polabské vánoční t...
05.12.2014 - 21.12.2014
SŠ.

neděle 5. října 2014

Podzim, podzimní mlhy a malá zábava u mělnického zámku.Podzim je obdobím, kdy se nám podstatně a rychle snižuje délka bílého dne, jakož i přichází stále častěji nevlídné počasí, což má určitý vliv na naši psychiku. Mnohdy tak trávíme více času v interiérech a snad i děkujeme občas počítačům, že nám i ten nevlídný čas tak letí. Tedy, pokud zrovna nejsme domácí kutilové, nebo nemáme i jiná hobby. Avšak, výlety, nebo aspoň občasné procházky nás mnohé ( ne každého) oslovují stále a to za každého počasí. I tak se mnozí vypravíme třeba jen do nedalekého okolí, nebo si zkusíme zahoubařit.

Snad největší hodnotou města Mělníka je jeho překrásný rozhled do kraje z obou vyhlídek, nebo věže. Ale, co dělat, když už je to takové smutné, nebo není téměř nic vidět, nebo je to dokonce taková síla, jakou vidíte na obrázku ? Teď může na pár desítek minut přijít ke slovu hobby, které sice každého nebere stejně tak, jako leckdo nechápe, jak může někdo prosedět celé hodiny u řeky vedle dvou rybářských prutů a třeba ani nic nechytit. Někdo tomu říká radioamaterství, ale osobně si myslím, že je to hodně přehnaný výraz.

Snad každý máme dnes u sebe mobilní telefon, kterému nevadí ani vlhké venkovní prostředí a ve spojení se sluchátky nemusíme nutně poslouchat MP3 nebo 4. Kvůli tomu se ostatně na procházky ani nechodí. Mobil má v sobě standartně zabudované rádio, což někdy můžeme ocenit na cestách, nebo v čekárnách, a právě to nám poslouží, jako krátké zpestření části procházky.

 Obvykle u nás na FM slýcháme stanice z nedaleké Prahy na obzoru a ze Severních Čech, mezi které se nám tu a tam vklíní nějaká německy hovořící stanice ze Saska. Ovšem, znalci samozřejmě vědí, o jaké stanice jde a znají i kmitočty, na kterých se za příznivých podmínek mohou objevit i stanice ze vzdálenějšího Bavorska. Často tak celoročně zachytíte v různé kvalitě vysílání Bayernu 1 ( 96.85 MHz) z kopce Hoher Bogen nedaleko Domažlic, což je vzdálenost 168 km od Mělníka, nebo i Bayernu 2 z kopce Ochsenkopf ( 50 km západně od Chebu) na frekvenci 96.05 MHz, což je 196 km od soutoku.

 Na 107.15 MHz, pak můžeme ze stejného místa zaslechnout B5 aktuell, kde probíhá informační servis a o víkendu i vstupy do Bundesligy. Bohužel je příjem v poslední době značně zhoršený díky novému kmitočtu rádia Signál ( dříve Jizera) pro Mělník ( 107.00 MHz). Považte, že to vše lze zachytit na docela obyčejný mobil a snad 100 cm sluchátek ( nyní anténa). Vodič ( dvojlinku ke sluchátkám) pak uchopíme někde uprostřed do obou rukou v rozmezí asi 50-75 cm a namíříme do prostoru vodorovně podobně, jako antenní prvek. Pak se natočíme do místa nejlepšího příjmu, což je zpravidla kolmo k předpokládanému umístění vysílače na obzoru. někdy je výhodné mít za sebou terenní překážku, která signály ještě navíc odráží a zabraňuje příchodům signálů z nežádoucích směrů.


Jenže, podmínky k nám jsou v posledních třech letech ještě mimořádně štedřejší a kromě vysilačů z Bavorska, se daří ulovit mezi našemi stanicemi i vysilače a stanice z Rakouska. Takovým kmitočtem je například 97.0 MHz, kde sice silně vysílá německá zpravodajská stanice DLF ze Saska, ale v úseku asi 15 stupňů směrem k soutoku uslyšíte rozdílnou němčinu i jiný program. Vězte, že se jedná o program OE 1 z vysílače Jauerling u Dunaje ( 260 km od Mělníka). Ten tu bývá nejčastěji od začátku podzimu, ovšem podmínkově. To znamená, že třeba v 17 hodin po něm není ani památky a za hodinu může kvalitou připomínat místní stanici. Opravdovou lahůdkou je stanice Kronehit, která vysílá rockovo-popovou hudbu a podobá se programem slavnému Bayernu3, nebo OE 3, které tu občas také naladíte. Na internetu samozřejmě vždy :-). V době největší kvality vám stanice hodí svoji RDS ( obrázek). Tato je také z 260 km vzdáleného Jauerlingu a skutečně se ji podařilo v pondělí 29.9. načíst i na Mělníku u zámku.

Nejlepší podmínky jsou však za mlhy. To bývá Kronehit někdy slyšet i na 105.8 MHz z Kahlbergu, což je kopeček nad Vídní a z Mělníka tuším 290 km vzdálený. To přestávají platit všechny běžné podmínky příjmu a přichází extrémní dálky díky vlnovodům, které atmosféra utváří. Bohužel, většina je jich bez RDS a stanici určíme poslechem, nebo i pomůckami. A tak můžete třeba na mobil ulovit rekordní úlovky, jako se to podařilo i mně, když jsem před dvěma lety zachytil na 107.3 stanici až od Stuttgartu, nebo na 107.8 PR 1 od Baltu ( 435 km). To jsou ale vyjímky. Někteří také jezdí na kopce do větších nadmořských výšek, kde je větší šance, ale v mlze tam nic nevidí.


Tento článek byl věnován podzimu a mlhám, aneb, jak si okořenit krátce vycházku ven. Lovci rekordů, pak mají druhé období v letních hicech při teplotách nad 30 stupňů, kdy se vlny odráží vysoko v takzvané vrstvě Es a místní stanice mohou na pár vteřin i minut, či dokonce hodin přemazat stanice z Itálie, Tunisu, či Turecka i odjinud. To jsou již s mobilem velké náhody a je lepší být rozhodně třeba na Milešovce, než tady. Stanici je pak těžší určit, pokud se neohlásí, nebo nedá RDS a zpravidla se můžeme zaradovat, pokud zaslechneme orientální hudbu, nebo neobvyklou řeč.

Vše samozřejmě pohodlně ulovíte na netu, nebo v netovém rádiu, ale bez té radosti a kouzla okamžiku, jaké vám mohou dát jen překvapivé okamžité přírodní podmínky.

Aktualizace: Takovou pomůckou je třeba http://www.fmscan.org/main.php nebo http://www.mediumwave.de/

..., kde se můžete podívat, co se dá tak nějak třeba v Mělníku na SV i VKV chytit, pokud by vás to zrovna chytlo :-). Na prvním odkazu jsem se snažil po úpravě nastavení  na serveru zobrazit tabulku i s rakouskými vysilači, což je položka ( všechny stanice do 300km), ale je na webu takový nával, že to nelze náhle vygenerovat. Lokace je přibližná pouze klikem do mapy odhadem, proto vidíte vysilač pro ČRO v Rousovicích vzdálený 5 km. To lze upravit.

SŠ.