pátek 16. prosince 2011

Přihlaste svou stavbu do soutěže

Středočeský kraj vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž Stavba roku, od které mohou hlásit stavby všeho druhu.

Jde tedy například o nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2009 do 29. 2. 2012. Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.


Podrobné informace viz níže v dokumentech:
Podmínky
Přihláška
Registrace

Pro Soutok Jakub Hořejší.

Žádné komentáře:

Okomentovat