sobota 31. prosince 2011

O MP Mělník - poslední otázky (6. díl)

RR: Během služby jsem mnohokrát zaslechl volací znaky SOUTOK 1 až SOUTOK XY. Můžete k nim něco říct?
LH: Město Mělník je pro výkon služby městské policie držitelem oprávnění k provozování vysílacích rádiových zařízení, které vydává ČTÚ. Od počátku devadesátých let byly Českým telekomunikačním úřadem na základě povolení taxativně určeny volací znaky, které musí městská policie na určené frekvenci používat. V roce 2005,kdy došlo ke změně zákona o elektronických komunikacích včetně souvisejících předpisů, bylo možno v rámci tohoto povolení získat nový volací znak, který by byl na frekvenci určené ČTÚ používán. Chtěli jsme stanovit volací znak, který se nějakým způsobem vztahuje k městu Mělníku, a protože se nacházíme ve městě nad soutokem, a městská policie má soutok dvou známých řek od své služebny takřka za rohem, vznikl spontánně volací znak s názvem Soutok. Na základě naší žádosti poté ČTÚ tento volací znak Soutok 1 – XY povolil a schválil, a volací znaky Soutok byly určeny a začínají vzestupně od základny přes služební vozidla až po jednotlivého strážníka.

RR: Zákony, jak často se učí novely, jak široký záběr strážník musí znát. Když je v terénu a potřebuje poradit, radí dispečink?
LH. Každý strážník musí ze zákona absolvovat jednou za tři roky zkoušku z odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra. Zkouška sestává ze dvou částí, kdy za úspěšné vykonání zkoušky se považuje splnění obou částí této zkoušky. Zkouška je sestavena ze 41 zákonů a právních norem, jak v testové části, tak části ústní. Neobhájení ani na druhý pokus znamená ukončení pracovního poměru strážníka, kdy nově se může ke zkoušce přihlásit až po 12-ti měsících. Samozřejmě všichni strážníci procházejí pravidelným školením v případě důležitých novel jednotlivých zákonů.

RR: Jaké jsou podmínky pro vstup a udržení se. (dost bylo popsáno v minulých dílech)
LH:Podmínky pro přijetí jsou přesně stanoveny zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, v § 4. V případě ztráty některé podmínky během pracovního poměru strážníka, znamená to okamžité ukončení pracovního poměru, bez dalších nároků a náhrad. Pro naší městskou policii máme stanoveny ještě další podmínky, které musí uchazeč splňovat, např. řidičský průkaz a nulový počet získaných bodů, absolvování fyzických testů, atd.
RR:Že nemají výsluhy už jsme si řekli(minulé díly, strážník není zaměstnanec vnitra tudíž nemá práva jako policisté), ale jak je to s hodnocením, kdo určuje výši platu a je to dle nějakého zákona? Mají tabulky popřípadě nárok na odměnu.
LH:Plat každého strážníka je tabulkově daný. Je hrazen z rozpočtu obce. K základu mu náleží tzv. rizikový příplatek, který je v Mělníku stanoven na 1700,- Kč a příplatky za službu v soboty, neděle a o svátcích a příplatek za noční službu. Nejsou to žádné horentní sumy.

RR: Například moje noční směna skončila o něco dříve kvůli akci s PČR. Jak často a v jakém rozsahu probíhá spolupráce?
LH:Nejužší spolupráce je logicky s obvodním oddělením PČR. Vedení MP a OO PČR se pravidelně informují o bezpečnostní situaci ve městě. Ze strany MP jsou na OO PČR předávány všechny akce, které jsou povoleny městským úřadem. Následně je k těmto stavěn společný plán a akce jsou společně zajišťovány. Strážníci městské policie jsou samozřejmě zapojeni i do akcí pořádaných PČR. PČR také využívá místních znalostí strážníků úsekářů, získaných obchůzkovou činností ve svých úsecích v souvislosti k omezení páchání trestné činnosti na území města. V případě momentální nedostupnosti OO PČR ve městě, městská policie zajišťuje a přebírá od oznamovatelů desítky oznámení v oblasti trestních činů a činí prvotní úkony, tak aby bylo zachováno co nejvíce důkazů pro další trestní řízení. PČR se na MP pravidelně obrací s žádostí o vyhodnocování záznamů městského kamerového systému, který v současné době čítá celkem deset kamer a je účinným pomocníkem v boji proti kriminalitě.Já si jen dovolím shrnout celý seriál. Se strážníky jsem prožil dvě směny. Plus poměrně dost času s ředitelem MP, který spoustu věcí vysvětlil. Byla to zajímavá zkušenost za kteou musím opět děkovat. Tímto seriál určitě nekončí. V budoucnu se můžete těšit na díl věnovaný prevenci ale i jiné speciály.

Já všem zaměstnancům MP přeju co nejklidnější rok 2012 a jak už je psáno v příspěvku od Lukáše Urbana, aby u nich stále někdo stál.

Pro Soutok Roman Rak

2 komentáře:

  1. Rychlá aktualita pro čtenáře Soutoku : Na televizní stanici BR (Bayerische Fersehn)film Abba ve filmu ( 1977) ve 14 hodin.

    Od dnešních cca 18 do zítřka do 9 hodin možno shlédnout u starého mostu květinovou loď ( více na www.melnicek.cz )

    OdpovědětVymazat
  2. Super článek. Škoda že to končí.

    OdpovědětVymazat