pátek 2. prosince 2011

O MP Mělník (1. díl)

A je tu první díl. Se strážníky Městské policie Mělník jsem měl možnost strávit několik hodin. Abych byl upřímný, tak jsem se toho trochu bál. Netušil jsem, jak se do toho strážníkům bude chtít. Obavy však nebyly na místě. Bylo to super a já jim chci za to v úvodu seriálu poděkovat.


31.11.2011. 6:30 ráno, kancelář ředitele. A je to tady. Venku ještě hluboká tma a zatímco se město probouzí ke svému životu, budova policie v Husově ulici již dávno žije. Lépe řečeno, ona vlastně nikdy nespí. Na služebnu se pomalu vrací strážníci po noční směně a přichází nová směna včetně operátorek. Ředitel Ladislav Hošmánek mi nastiňuje dnešní program. Byl jsem poučen jak se chovat v přítomnosti strážníků, jak fotografovat a byl jsem seznámen se všemi zákonnými povinnostmi.


6:55. V přízemí budovy je malá zasedací místnost. U velkého stolu sedí Ředitel MP spolu s jeho zástupcem, naproti němu všichni z noční a denní směny. Obě dvě operátorky postupně čtou všechny záznamy za poslední den, aby hlídky byly informovány. Je-li třeba, některé věci si převezme strážník ze svého okrsku, aby je následně dořešil. Všeobecné věci se předají nové hlídce, aby s nimi mohla pracovat.


7:20. Končí porada a hlídka usedá do vozů, popřípadě pěšky míří ke školám. Já jsem jel k ZŠ v Mlazicích. Musím říci, že přítomnost strážníká zde má své místo. Některá vozidla, jedoucí poměrně vysokou rychlostí, hned po spatření výrazných barev na oblečení začínají brzdit. Nikdo z řidičů nepřemýšlí, zda u přechodu zastaví či nikoliv. Zastavují vždy. Příjemně jsem byl překvapen faktem, že všechny děti strážníka pozdraví. Kolikrát když jdu kolem škol, mám pocit, že v nich je spíše divoká zvěř. No, v Mlazicích se ještě zdravit umí. U přechodu asistujeme zhruba do 7:55. Pak jsem byl převezen do ZŠ Blahoslavova na Pšovce.


8:00. O základní škole na Pšovce se toho říká hodně. Na jednu stranu se chválí dobré vybavení a skvělé hřiště, na stranu druhou je třeba zmínit místní problémy se šikanou. Otázka je, zda je jí více než na jiných školách a v kolektivech obecně. To musí posoudit někdo jiný. Hned po zvonění do 7. třídy vstupují dva strážníci. Preventista MP Mělník Petr Limprecht začíná svou hodinu, kterou dnes pro děti má. V této třídě je to vůbec jeho první hodina, i proto je to ze začátku ze strany dětí trochu opatrnější. Po chvilce se otrkají a vzorně zvedají ruce a odpovídají na dotazy, ale čím dál více se i ptají. Během hodinové přednášky se dozví spoustu informací na různá témata: od šikany, přes přestupky, až po vysvětlení, co je to trestný čin. Práce
s touto třídou tímto nekončí, ale spíše začíná. Celá MP Mělník má totiž spoustu programů na prevenci, o těch se však dozvíte více v samostatném díle.


8:50. Se strážníky vycházíme na pochůzku po jejich úsecích. Vycházíme od ZŠ Blahoslavova, kolem azylového domu jdeme k Evě a následně přejdeme koleje a přes ulici Dobrovského míříme na Blata. V této ulici dojde k nálezu usmrcené kočky. Pomocí vysílačky voláme na dispečink MP a po předání informace pokračujeme dál. Úsekář z Blat má vytipované některé vraky automobilů a několik problémových objektů. U vraků se snaží kontaktovat majitele, s jedním se ovšem nedokáže spojit. Zapíše si tedy viditelný VIN kód vozidla k dalšímu postupu. Majitel dalšího vraku je také nedostupný. Od sousedů se dozvíme, že se jedná o starého pána, jenž je momentálně v nemocnici. Strážník si tedy celou věc ponechá a dořeší jí v budoucnu. Vozidlo netvoří překážku na vozovce ani na chodníku, není tedy zapotřebí nějakého tvrdého postupu.

Během kontroly objektů se dovídám, že majitel je známý, bohužel on o objekt nejeví zájem. MP má tedy jedinou možnost: kontrolovat, zda se v něm nenachází neoprávněné osoby. U vodárny na Blatech se dozvím, že kdysi měla měděnou střechu, ta je však pryč a nahradila ji obyčejná. Proběhne konrola okolí a zámku dvěří. Vše je na první pohled v pořádku a není důvod se zde dále zdržovat. Hlídka pokračuje pešky k autobusovému nádraží. O tom si ale povíme v dalším díle.
http://soutok.blogspot.cz/2011/12/o-mp-melnik-2-dil.html

Pro Soutok připravil Roman Rak