středa 30. listopadu 2011

Úvod k seriálu o Městké policii MělníkKde ten pochůzkář zase je? To je otázka, kterou si občas položil asi každý.

První informace o uniformované obecní policii pocházejí již z roku 1864. Z tohoto roku pochází listina o "výkonné službě policejní, královského věnného města Mělníka". Ještě před tímto obdobím byla na našem území snaha státní moci o zavedení četnictva dle Lombardského vzoru a poté, ve druhé polovině 19.století, byla zavedena v Českých zemích samospráva, v jejímž rámci též působila komunální policie. Po roce 1918 byl přejat stávající právní řád a v návaznosti s tím přešla do jeho služeb původně rakouská organizace policejních úřadoven, četnictva a komunální policie. Z období okupace můžeme nalézt poslední zmínku o komunální policii Mělník, a to z roku 1942. V této době měla policie 11 strážníků a jednoho velitele. Po roce 1945 tento typ bezpečnostních složek na našem území zaniká a veškerá starost o bezpečnost a pořádek spadala pod nově vzniklý bezpečnostní aparát SNB. MP byla obnovena opět po pádu totality.

V dnešní době má sbor přes 20 zaměstnanců. Kromě standartní práce MP zajišťuje i provoz pultu centrální ochrany pro objekty v majektu města, provádí péči o parkovací automaty, vede evidenci jízních kol a napřiklad se věnuje i prevenci na školách. Těch činností je samozřejmě mnohem více, ale o tom se dočtete postupně na Soutoku.

V prvním prosincovém týdnu se tešte na první díl.

Pro Soutok připravil Roman Rak

Žádné komentáře:

Okomentovat