neděle 27. listopadu 2011

Představujeme: Modelklub Mělník


Současný Modelkub Mělník vznikal záhy po skončení 2. světové války.
Byli to bratři Josef a Ladislav Vejvodové, kteří nadšeně modelařili již během válečných let a ke kterým se postupně po roce 1945 přidávali další modeláři. Ti pracovali převážně samostatně a jezdili si do Mělnické Vrutice k jejich otci, koláři, pro modelářské lišty. Z této doby se v našem vědomí zachovala jména bratří Šulců z Velkého Borku, pánů Zdeňka Maříka a Václava Müllera z Rousovic, Zdeňka Plicky z Lužce a několika dalších.
V červnu 1945 byla na okrese založena odbočka Českého národního aeroklubu, ale prakticky žádnou činnost nevyvinula. První úspěšné organizační snahy se datují koncem roku 1947. Při náhodném setkání s Miloslavem Trousílkem, předválečným plachtařem ze Skuhrova, padla myšlenka obnovit odbočku ČNA pod názvem AEROKLUB MĚLNÍK. Na den 29. ledna 1948 se podařilo svolat obnovující členskou schůzi do restaurace „U Tajovských“. Zde byl zvolen nový výbor Aeroklubu Mělník a prvním vedoucím modelářského odboru byl zvolen pan Ladislav Vejvoda. Pro činnost modelářů bylo prvořadým úkolem získání modelářské dílny, která byla nakonec modelářům přidělena Městským národním výborem ve vile „Karola“, v nepoužívané místnosti, jejíž adaptace si vyžádala cca 300 řemeslnických hodin.
První modelářskou akcí bylo uspořádání modelářského odpoledne 4.dubna 1948 v Mělnické Vrutici za účasti asi 10 modelářů s větroni a motorovými modely. První Okresní modelářská soutěž pořádaná modelářským odborem se konala 23. května 1948 na Chloumku pod vysílačkou. Zúčastnilo se 9 modelářů s 11 větroni a motorovými modely.
Od těchto začátků mělničtí modeláři úspěšně pořádali v dalších letech stovky akcí a soutěží v různých modelářských kategoriích, z nichž je ve veřejnosti nejznámější kategorie „F3D“ – létání okolo pylonů. Již v roce 1978 byl pořádán na letišti Hořín 1. ročník „Velké ceny Modely“ (VC), která byla po roce 1990 přejmenována na „Velkou cenu Mělníka“. Tuto VC mělničtí modeláři vypracovali na nejprestižnější závod v Evropě, jehož výborná organizační úroveň je dobře známá i v zámoří a na kterou se každoročně přihlašuje mnoho zahraničních modelářů.
V roce 2003 proběhlo v Hoříně i mistrovství světa v kategorii F3D, jehož organizace, bezproblémový spád a technické zabezpečení získaly pozitivní mezinárodní ohlas. Skvělými výsledky se v této kategorii mohou pyšnit Miloš a Zdeněk Malinovi, členové našeho klubu, kteří se stali již dvakrát mistry světa a vyhráli Velkou cenu Mělníka desetkrát !

Pro Soutok připravil Lukáš Urban.

  

Žádné komentáře:

Okomentovat