čtvrtek 14. září 2023

Vinobraní v muzeu. Museum pro futuro- pozvánka.

 


V pátek začíná v našem městě již neuvěřitelný 84. ročník Mělnického vinobraní. Není bez zajímavosti, že jenom tři vinobraní v naši republice začínají v pátek, končí v neděli a Mělník je jedním z nich. Zatímco ta moravská to mají letos již za sebou, tak na Mělníku to právě začíná. Měl jsem tu možnost včera večer již za tmy vidět stavbu hlavního pódia na náměstí Míru a žasl jsem, když jsem zjistil, že je velké téměř tak, jako ta budova za ním.

Ať už se rozhodnete na vinobraní zavítat, nebo strávíte víkend jinak, tak dnes tu mám i tradiční informaci z muzea, které se stává každoročně součástí této gigantické akce. Pak je tu ještě jedna pozvánka na akci  začínající v závěru měsíce a na samotný závěr obvyklého úvodu článku zde dávám odkaz na oficiální web vinobraní, kde se dozvíte všechny informace, které jen mohou potenciálního návštěvníka mělnického vinobraní zajímat.


Pohodový víkend.

RMM - Vinobraní v muzeu, Museum pro futuro - pozvánka

Vážení a milí návštěvníci a příznivci Regionálního muzea Mělník,

Už se těšíte na Mělnické vinobraní? Muzeum se jako každoročně připojuje k programu prodloužením otevírací doby muzejní kavárny s nabídkou českých vín z Mělníka a Velkých Žernosek! 

Otevírací doba muzea:
Pátek 15. 9.: 9h – 17h (expozice, výstavy), 9h – 22h (kavárna)
Sobota 16. 9.:  9h – 17h (expozice, výstavy), 9h – 22h (kavárna)
Neděle17. 9.: 9h - 17h (expozice, výstavy, kavárna)

POZOR! Ke každé vstupence na Vinobraní máte 50% slevu na vstup do stálých expozic muzea a na výstavu Kašpárku hraj! s hernou a soutěží.


Výstava Regionálního muzea Mělník, p. o. na nám. Míru v Mělníku Termín: 25. 9. – 25. 10. 2023; vernisáž 25. 9. v 17:00 hodin

MUSEUM PRO FUTURO…

…či chcete-li muzeum budoucnosti je název výstavy ideových architektonických návrhů studentů Katedry architektury FSv ČVUT Praha na téma revitalizace areálu bývalého kapucínského kláštera, sídla Regionálního muzea Mělník. Exteriérová výstava bude slavnostně zahájena na mělnickém náměstí Míru v pondělí 25. 9. v 17:00 hod.

V průběhu školního roku 2022/2023 spolupracovalo Regionální muzeum Mělník, p. o. Středočeského kraje s týmem studentů a odborníků pod vedením prof. Ing. arch. Michala Hlaváčka z Fakulty stavební, Katedry architektury Českého vysokého učení technického v Praze na projektu Revitalizace areálu bývalého kapucínského kláštera, sídla Regionálního muzea Mělník. Východiskem se stalo Memorandum o spolupráci mezi ČVUT Praha a Středočeských krajem podporující žádoucí a vzájemně výhodné formy spolupráce vzhledem ke specifikám a potřebám jejich vzdělávací, vědecké a podnikatelské činnosti, správě a rozvoji vlastněného a spravovaného majetku a podpoře odborných studentských aktivit. Studenti byli aktivně zapojeni do přípravy a vypracování návrhu využití a úprav objektu kapucínského kláštera v rámci výuky ateliérové tvorby v programu Architektura a stavitelství. Během školního roku objekt několikrát navštívili, vedení muzea naopak zavítalo mezi studenty. Sdělovali si vzájemně své potřeby a představy. Během projektu se budoucí architekti věnovali posouzení vnějších urbanistických a provozních vazeb, objevovali reference v současné architektonické tvorbě a snažili se o jejich implementaci na prostory mělnického muzea. Studovali současný již nevyhovující provoz a funkčnost v souvislosti s aktuálními prostorovými možnostmi. Výstupem se staly studentské ideové architektonické studie celkového vnitřního i vnějšího urbanistického pojetí celého muzejního komplexu zahrnující návrhy využití objektů a pozemků areálu muzea, možnosti případných stavebních úprav, rozbory vazeb budovy muzea na historické centrum města a návštěvnicky sofistikované provozní schéma.

Jitka Králová, RMM

Žádné komentáře:

Okomentovat