pondělí 13. června 2022

V Liběchově byly právě nalezeny pro obec významné artefakty z druhé světové války. Po 47 letech končí ve funkci ředitelky RMM PhDr Miloslava Havlíčková. Čtvrteční vernisáž výstavy o Janu Jindřichovi Lucemburském začne historickým průvodem.


 Původně jsem chtěl pouze připomenout čtvrteční venkovní vernisáž u příležitosti výstavy o Janu Jindřichovi Lucemburském, která začíná jistě milým slavnostním  průvodem historickým středem města, ale událo se toho opravdu hodně a samé  zajímavé i důležité věci.

 Sotva jsem zapnul počítač, již se na mě vyvalila velmi zajímavá zpráva, která se týká nejmenšího města Středočeského kraje a našeho souseda Liběchova.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-libechove-u-melnika-byly-nalezeny-artefakty-z-druhe-svetove-valky-40399942#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Byly nalezeny především nějaké fotografie několika rodin, dětí i vojáků v uniformách wehrmachtu, které mohou vnést více světla do časů, kdy byl Liběchov součástí Velkoněmecké říše. Proč se kdo fotil ? Více v článku v odkaze.


Mělnické muzeum mi obvykle zasílá k veřejnému šíření pozvánky na různé akce i výstavy, nebo naopak přichází s reportáží z těchto akcí, ale tentokrát je to dost důležitá informace a opravdu těžká nostalgie. Po neuvěřitelných 47 letech končí ve funkci ředitelky RMM paní PhDr Miloslava Havlíčková, která nedávno získala ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti osvětové, přednáškové i publikační činnostií  u příležitosti výročí 80 let od událostí akce Anthropoid.Dovolím si při této příležitosti rovněž pogratulovat k ocenění a poděkovat za tu obrovskou práci, kterou zdaleka nemůže vystihnout jen krásný článek dosluhující paní ředitelky, kde se trošku zmíní o své maličkosti a představí nám i nelehkou pestrou historii mělnického muzea.

Činnost RMM, to nejsou jen výstavy v útrobách muzea, nebo někdy akce na náměstí, v historickém středu města, v přírodě někde u řeky, či poznávací vycházky pro mládež  v lese. Obvykle i zavzpomínáme na skalní obydlí ve Lhotce, ale stále to není ještě vše. Je to někdy i mnohem dále a třeba i ještě dále, než je naše Kokořínsko, kde se letos také konala jedna poznávací akce pořádaná RMM.

Jsou to někdy i archeologické výpravy na různá hradiště, jejichž pozvánky mi utkvěly v hlavě. Například Hradsko, Hrádek u Bosyně, Zámka u Prahy- Bohnic Takovým příkladem může být i článek ...


...., kdy si určitý počet lidí nejen z Mělníka zajel nezávisle na sobě vlakem na společný archeologický výlet až 50 km od svého domova, aby si užili prakticky krásný  společný nezapomenutelný říjnový den v krásné přírodě. Ještě nedávno jsem dokonce některé účastníky u nás doma poznal, dali jsme se do řeči a zavzpomínali si. To všechno by však nebylo možné bez aktivit RMM, na kterých se významnou měrou samozřejmě podílí i končící ředitelka muzea. Děkujeme !Regionální muzeum Mělník bude mít novou ředitelku.

V Regionálním muzeu Mělník dochází k významné změně. K 30. červnu končí ve funkci ředitelky PhDr. Miloslava Havlíčková a odchází do důchodu. Do muzea nastoupila 1. března 1975 a prožila zde 47 let svého života…

„Při práci jsem vystudovala historii a etnografii na FF UK v Praze a průběžně doplňovala vědomosti absolvováním dvouletého studia dějin umění a památkové péče rovněž na FF UK, absolvováním mnoha školení, seminářů, konferencí, odborných exkurzí a studiem literatury. Přišla jsem v době, kdy byl v muzeu pouze ředitel Zdeněk Mareček (od září 1974) a bylo prakticky v dezolátním stavu. Postupně se nám podařilo provést základní evidenci sbírkového fondu, vybudovat novou expozici, znovu začít vydávat vlastivědný sborník, pořádat výstavy, přednášky, dokumentaci regionu a mnoho dalšího. Po listopadu 1989 bylo nejdůležitějším úkolem zajistit pro muzeum nové prostory, neboť na mělnickém zámku mohlo být po restituci pouze 10 let. Díky Okresnímu úřadu Mělník a Městu Mělník se podařilo získat bývalý kapucínský klášter, který prošel náročnou rekonstrukcí a 15. listopadu 1989 se muzeum přestěhovalo. Během následujících 7 měsíců se podařilo vybavit všechny potřebné prostory nábytkem a dalším vybavením, vybudovat muzejní kavárnu, pořídit nábytek do sklepa, vybudovat vstup s pokladnou a hlavně vytvořit novou expozici. Slavnostní otevření se konalo 31. května 2000 a od 1. června 2000 bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti. Poprvé od založení v roce 1888 se tak dočkalo samostatných prostor.

Za ta léta jsem potkala mnoho skvělých lidí a spolupracovníků, řada z nich již není mezi námi. Pokud bych je chtěla vyjmenovat, byl by to dlouhý seznam.

Všem těmto bývalým i současným báječným spolupracovníkům, milým kolegům, přátelům bych chtěla opravdu ze srdce poděkovat. Doufám, že muzeum bude mít i do budoucna okolo sebe co nejvíce příznivců, spolupracovníků a přátel a co nejméně těch nepřejících.

Všem přeji pevné zdraví, mnoho tvůrčího elánu, nadšení a radosti z práce i života.

Před muzeem stojí celá řada úkolů, z nichž nejdůležitější je vybudování nové moderní expozice a získání prostor pro uložení sbírkového fondu. Úkol, o který jsem usilovala, ale zatím se nepodařil realizovat. Chci popřát nové ředitelce Mgr. Jitce Králové a všem mým kolegům ať se jim práce daří, muzeum se dál rozvíjí a přináší poučení, pomoc a radost všem.

Ředitelé přicházejí a odcházejí, ale muzeum zůstává.“

Miloslava Havlíčková


Na závěr dnešního článku tu mám jednu pozvánku na čtvrteční 18. hodinu, kde je vernisáž venkovní výstavy zahájena atraktivním středověkým průvodem.

JAN JINDŘICH LUCEMBURSKÝ – RODÁK MĚLNICKÝ A VĚRNÝ BRATR KARLA IV. 17. 6. - 20. 11. 2022 Park u kostela sv. Ludmily v Mělníku Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 18:00 hodin.

U příležitosti 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského (narozen v Mělníku 12. února 1322 jako třetí syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny) připravilo Regionální muzeum Mělník, p. o. ve spolupráci s Městem Mělník exteriérovou výstavu zaměřenou na osobnost mladšího bratra Karla IV., s jehož jménem je spojeno „zlaté“ čtvrtstoletí v dějinách Moravy. Výstava je součástí širšího počinu s názvem „Z Mělníka až do Brna a Králova Pole: Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského“, nad kterým převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Cílem výstavy je představit návštěvníkům osobnost markraběte Jana, nahlédnout do života mocných a uvážit hodnotu manželství a pevných sourozeneckých vazeb pro stabilitu a rozvoj společnosti.

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 16. 6. Historický průvod v podání Rytířů Mělnických vyráží z radničního dvora v 18:00 hod. Družina Jana Jindřicha Lucemburského projde přes náměstí Míru, ulicí Svatováclavskou, okolo chrámu sv. Petra a Pavla, Českou uličkou, ul. Jaroslava Seiferta a Kněžny Emmy do parku u kostela sv. Ludmily, kde proběhne zahájení výstavy.

Přehled všech akcí, které se konají v rámci oslav výročí naleznete na www.lucembursky.cz.

Kontakt: Kristýna Frelichová – odd. PR a propagace frelichova@muzeum-melnik.cz, tel. 728 620 651, tel. 315 630 923

Pohodový týden !


2 komentáře: