sobota 1. dubna 2017

Čtyři varianty jedné z nejkrásnějších procházek v Mělníku. ( 35 snímků ve fotogalerii.)


Na Mělníku se dá chodit na vycházky prakticky do všech světových stran. Dnešní typ na vycházku však bude vedený tak, abychom viděli zajímavá romantická zákoutí a co nejvíce, se vyhnuli silnému provozu.

Začít můžete už třeba v centru u zámku, odkud se vydáte Polabským parkem podle cukrovaru k hotelu Ludmila. Čeká vás jedno přecházení za kruhovým objezdem na Pražské ulici a druhé v ulici Italská, kam dnes zajíždí méně aut, než v minulosti. Celou dobu jdete po zelené turistické značce, která vás u hotelu Ludmila informuje o tom, že celý zelený okruh by měřil ještě 25 km. Ovšem, smyslem tohoto typu na procházku jsou podstatně kratší vzdálenosti, které mohou s vámi absolvovat i různě staré a zdatné děti.
Také je možné na trasu nastoupit pochopitelně jinde.


Od hotelu Ludmila budeme pokračovat lesoparkem, až k bývalé nádrži, kde stávala socha satyra ( mělnického čerta) http://soutok.blogspot.cz/2014/01/melnicky-cert-nebyl-cert-napsali-jste.html
Zde můžete spatřit ještě poslední zbytky Valdštejnova lisu ... http://soutok.blogspot.cz/2014/02/valdstejnsky-lis-zapomenute-pamatky-na.html


Když se tak dívám na televizi, zejména na dokumenty, tak bývám svědkem takového nešvaru, který by se dal nazvat politickou nalejvárnou. Skoro u každé stavby se musí připomínat, jak moc trpěla, abychom si uvědomovali, jak se nakonec dnes vše v dobré obrátilo. To by bylo celkem pěkné, a je to i pěkné, kdyby ovšem neexistovalo spousta staveb, které s privatizací vzali za své ( a že tu těch článků je).

Jednou takovou kapitolou je budova bývalého Valdštejnského lisu, který ještě v 80. letech sloužil, jako administrativní budova STS ( Strojní traktorová stanice). Dnes budova nemá střechu, zbyla jen část obvodových zdí a k odpovědnosti zřejmě nikdo hnán nebude. Také hořínský zámek nestál jen tak ladem. Možná, že jeho pronájem ( pokud to ještě jde) za rozumnou cenu, by třeba přinesl majiteli nějaké peníze na jeho obnovu. Takto hrozí postupné chátrání objektu, což by bylo samozřejmě škoda pro všechny.


Od areálu u Valdštejnského lisu, se přesuneme dále po zelené značce do míst, kde se říká Brabčov a probíhá tu velká výstavba rodinných domků. Právě zde, v místě, kde na rozcestí zelená značka odbočuje vlevo do polí, tak máme možnost zvolit nejkratší trasu. Ta vede rovně, zprvu podle domů po levé straně, a pak mezi zahradami. V místech, kde končí poslední stavení, se nabízí nádherné výhledy jihozápadním  směrem daleko do kraje, ale zejména nádherné záběry na Mělník. Klid a rozhled je vlastní těmto končinám.

Bohužel, cesta pak spadá dolů do údolí na frekventovanou Pražskou ulici. Odtud můžeme pokračovat podle hlučné silnice vpravo k benzinové pumpě pod hotelem Ludmila po provizorním chodníku, nebo asi po 100 metrech přejít silnici a po odbočné silnici do areálu cukrovaru a k Hadíku sejít na cyklotrasu pod cukrovar. Lepší a romantičtější varianta, se však nabízí ještě nad Pražskou. Uhneme vlevo do jedné z ulic místní části Kradlov, která nás sice na Pražskou  vyvede jen nedaleko cedule s nápisem Mělník v opačném směru, avšak asi po 50 metrech chůze směrem na Prahu, v blízkosti bývalé zastávky ČSAD U Nováků, ulici přejdeme a vyrazíme po polní cestě k železným schodům vedoucím romanticky mezi zahradami dolů ke Staráku ( rameno Labe).Aktalizace 2.4. v 10.40:  ( 1 nový obrázek): Hnůj ve volné přírodě bývá někdy zdrojem nebezpečí. Píchnutí hmyzem ( zejména v teplém klima) na poli může vyvolat i alergii. .. http://www.mestaning.cz/srsne_a_jejich_korist.pdf  ( nedaleko křížku) 

Ti zdatnější však půjdou po zelené značce do polí za městem a budou se těšit z výhledů na nedaleký skuhrovský les, ale hlavně na dva směry. Na jihozápadě uvidíte podobnou krajinu, jako od mělnického zámku, ale k severu se mohou naskytnout výhledy nejen na kopce Houseckých vrchů, ale časem i na kopce Bezdězu a na Ještěd. Ty jsou ovšem nejlépe vidět nějakých půl kilometru nad hřbitovem v Záboří.

Druhou variantou je odbočit vpravo ze zelené trasy v místech, kde polní cesta od Skuhrova přetíná zelenou značku. Polní cesta vede také dolů na silnici, avšak možnosti jsou zase jiné. Půjdete kolem vinic, uvidíte další  budovu, které se říká Turbovický zámeček ( na snímku) podle místní vinice, a dále minete několik usedlostí a viničných strážních věžiček. Silnici překročíte v přímém směru rovnou do oázy klidu a další popis už je společný s variantou číslo tři.


Ta vás vede stále na východ, kde ústí na polní cestu vedoucí z Malého Újezdu do Hořeních Vinic, kam také půjdeme. Zdejší stožár pro mobilní sítě je významnou dominantou spatřitelnou od mělnického zámku. Jakékoliv odbočení vlevo znamená sice vzdálenější výhledy k severu, ale také protažení trasy do Záboří a docela slušnou procházku přes hlavní silnici do obce Kly a podle Labe do Mělníka.


Dojdeme tedy ke stožáru, dáme se vpravo, hned na první křižovatce zase vlevo a asi po 100 metrech nás polňačka dovede na silničku od Záboří, kde odbočíme vpravo.


Hoření Vinice jsou taková směsice novostaveb i opravovaných starých domků, ale je to útulný kout jen kousek za Mělníkem s nádhernými výhledy zejména k jihu a časem i na město Mělník. Vybral jsem foto do rovin Polabí.


Než se zdejší asfaltka napojí na hlavní silnici z Prahy do Mělníka, naskytne se nám tento pohled a budeme možná trochu závidět obyvatelům  v řadových domcích nad vámi ( lze si tam zajít na výhledovou plošinu u vchodu), nebo zavzpomínáte na část první varianty mezi zahrádkami nad hlavní silnicí.


Dole na hlavní, se prakticky v jednom bodě setkají dvě varianty ( cesta od Skuhrova a ta vaše) a společné pokračování. Pozor ! Místo je velmi nebezpečné, auta velmi rychlá, a tak pokud půjdete od Hořeních Vinic, tak nejprve zůstaňte za svodidly a v místě společného přechodu obou tras přes a zároveň pod silnici dbejte této zásady: Od Mělníka nepojede nic, tak si ověřte pečlivě nebezpečný směr od Prahy a rychle přeběhněte. V žádném případě se o podobné nesnažte, pokud jede něco od Mělníka ! Tragedie je hned.


Právě zde v místě nutnosti přechodu si můžete čas čekání na vhodnou chvíli ukrátit pohledem na tyto krásné stavby.


Pod silnicí si můžete říci, že to nejhorší z dnešní cesty máte za sebou a už vás čeká jen to příjemné.


Nevím, jak se tato chatová a zahrádkářská kolonie mezi obcí Kelské Vinice a Starákem jmenuje, ale patří myslím pod ZO Kly a je to skutečně krásný kout na konci Mělníka.


Teče tu také strouha, která není zrovna malým potůčkem, jak by se mohlo zdát a nejde ani o žádný krátký přítok Labe.


Je to takzvaná Tuhaňská svodnice, která má začátek poblíž obce Červená Píska, mezi Štěpánem a Kelskými Větrušicemi podtéká státovku, protéká Kly jen nedaleko Labe, aby se vrátila ke Kelským Vinicím a vyústila do Staráku. Má několik kratších ramen.


Pohled na část chatové kolonie.


Aspoň jedna chatka v detailu.


A tady právě vidíte ty železné schody, které sem vedou od Kradlova.


Docela jsem rád, že se mi do romantického pohledu na Starák připletl i rybář. Kdysi to tu bylo i jakési přírodní koupaliště.


Dovolil jsem si i trochu flóry ....


..... a nemohl jsem vynechat místní opravnu lodí.


Pontoňák.

Vedle pontonového mostu už roste tento most.


Na Hadíku mé nitro zasténá. Vidíte tu dřevěnou budovu ? Kriste, vždyť to je taneční letní parket, krytá letní restauračka a nevím, co všechno tu zahálí!


Tohle je už tuplem o ničem.


Měrka s letopočty povodní. trochu bídné využití, ne ?


Vedle této fotografie mám chuť tu vystavit foto poděbradské restauračky Cidlina u soutoku s Labem. Vždyť tu vede také důležitá cyklotrasa, jako tam ( stejná!!) a ještě tam staví u ni loď i ekovláček. Co nabízí Mělník u řeky ? Živelné ohniště dole pod DDM, kde si mámy s dětmi opékají vuřty a mládež tu popíjí přinesené vínko.

To se musí vidět celé: http://soutok.blogspot.cz/2015/08/i-takto-muze-vypadat-zivot-u-reky-labe.htmlTakové krásné místo.¨


Cukrovar, to je kus mělnické historie. Za rok bude mít výročí.


Staré lázně dnes patří snad nějakému klubu pražských potápěčů, byť nejsou všichni z Prahy :-)). Stále krásné místo.


Když Luděk Munzar moderoval po Rozhlednách v roce 1998, také ,,Stromy", a pak i  Zpět k pramenům ( Na kvalitu nebyly tenkrát peníze, tak díl Rozhleden měl 22-30 minut, ,, Stromy byly 15-20 a ,, prameny snad už jen 10-15 minut), tak jsem si oblíbil tuto vrbu :-).


Polabí jsem chtěl vystihnout v jeho pestrých barvách jara, které jsou však teprve v počátcích.


Celkový záběr na pravý břeh řeky zde ¨dole pod parkem.


K moři je to ještě po vodě 838 km. Hamburk je prý druhým největším městem Německa. Estuár má pak ještě délku dalších 200 km do Cluxhavenu. Rozšiřuje se od 2 km, až do 15 km, přičemž Labe má před Hamburkem šíři 500 metrů. Nejširší Labe je u nás u Libochovan ( články) 320 metrů, u Beřkovic 225 a pod Mělníkem až 148 metrů.

Další výhodou našeho krásného, historického a strategického bydliště je fakt, že jaro v ČR začíná tady.

Popsal jsem tedy cestu jedné krásné procházky o více variantách a stejně jsem nevyčerpal vše. Co když zájemce začne na autobusovém nádraží ? Tady je také možné pokračovat podle potoka Pšovky, až do Starých Rousovic, dále Okružní ulicí do Italské a Vinohradskou s krásnými výhledy na Brabčov, kde se trasy spojí.

Líbilo se vám ? Mělník je krásné město, odkud je jen skok do přírody, což u větších měst moc není, ale dalo by se toho tolik zlepšit, aby tu bylo ještě lépe. Přitom máme příklady často v okolí. Každý není rybář a třeba na tom Hadíku by takové posezení nad zlatavým mokem,( či u zmrzky) s výhledem na řeku nebylo vůbec špatné a cvrkot ( cyklisti, chodci, rybáři, rodiče s kočárky, pasažeři z lodi) by tu asi byl.

Aktualizace 2.4. v 19 hodin:

O Valdštejnském lisu toho na webu moc není, ale něco přece. Jeden odkaz jsem již uvedl v článku, který jsem kdysi věnoval  této budově .... http://www.hrady.cz/?OID=10076 a druhý je https://www.facebook.com/groups/1808841266008571/search/?query=Vald%C5%A1tejnsk%C3%BD%20lis&hc_location=ufi,

4 komentáře:

 1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 2. Děkuji za krásnou procházku, která mi není neznámá, protože bydlím ve Skuhrově. Škoda, že jsem o Vás nevěděl, mohl jsem Vás pozvat domů nebo se projít s Vámi.
  Možná, kdyby měl někdo zájem dozvědět se o chátrajícím Valdštejnském lisu více podrobností , může kliknout na odkaz :
  https://www.facebook.com/groups/1808841266008571/search/?query=Vald%C5%A1tejnsk%C3%BD%20lis&hc_location=ufi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vím, že bydlíte ve Skuhrově a ani trochu nepochybuji, že to všechno, co jsem v článku napsal, že to znáte :-). Docela si lebedím v takové určité anonymitě, ale na loňské Moraně jsem se přihlásil k Martinovi Klihavcovi, tak se třeba také někdy přihlásím. Ono je psaní typů na výlet takovou misionářskou prací a to mě zvlášť baví, zejména pokud jsem dotyčná místa navštívil . Děkuji moc za komentář a článek jsem právě zaktualizoval.

   Smazat
  2. Díky moc, těším se, že se přihlásíte.

   Smazat