pátek 17. listopadu 2017

Proč se narodil sedmnáctý listopad ?


Určitě jste si všimli, že na téma 17. listopad 1989 jsem tu za celých 6 let nenapsal jediný článek. Ony vůbec politické články a různá výročí nemají nějakou zvláštní sledovanost a je to možná i tím, že je toho plný tisk, plná média a společnost je politicky rozladěna i otrávena.

Sice je 17. listopad našim národním svátkem, ale ve skutečnosti je to jenom jedna z posledních kapitol o pádu komunistických režimů v bývalém bloku vedeném Moskvou. Doporučuji si přečíst https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_komunismu_v_Evrop%C4%9B, nebo i https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968

Proč zrovna jedna z posledních kapitol? Proč už jinde ve Střední Evropě ano, ale u nás ještě ne ?
Pamatuji si takové heslo z té doby, že ,, to co trvalo v Polsku roky, v Maďarsku měsíce, ve Východním Německu týdny, tak u nás byla záležitost několika dní.

Vrátit se však napřed musíme až do roku 1968, kdy při Pražském jaru padly požadavky na socializmus s lidskou tváří a dokonce i na neutralitu. Československu se samozřejmě nemohlo líbit, že nám někdo nařizuje, co máme kam vyvážet, jaký šunt od východních sousedů máme dovážet, a za jakých podmínek smíme kam vyjíždět do zahraničí.

Dalším mezníkem je rok 1985, kdy se k moci v SSSR dostal Michael Gorbačov a začal vysílat do světa signály, že s ekonomikou a vůbec politikou SSSR není něco v pořádku a je třeba udělat jakousi pěrestrojku ( přestavbu). Jak se můžete sami ve wikipedii dočíst, tak právě v tu chvíli povolil SSSR svým satelitům uzdu, což právě znamenalo, že jsme si mohli více rozhodovat o ekonomických věcech ( vývoz,dovoz) a také se zlepšila situace v oblasti výjezdů do západních zemí  Evropy.

Československo tehdy bylo označováno za snad dokonce nejvyspělejší stát zemí bývalého východního bloku, kde relativně vše dost dobře fungovalo a tehdy jsme si vlastně asi ještě neoficiálně pomalu začali vládnout sami pod hlavičkou vlastní KSČ a bez řídících zásahů Moskvy, což možná překvapilo i samotnou KSČ a ne nadarmo se říká, že náhlá moc může člověku zlomit vaz.

A to se stalo zaslepeným špičkám tehdejšího vedení strany, které byly zřejmě nějak mimo realitu. Pamětníci jistě vzpomenou komický projev Milouše Jakeše, který se prodával pod názvem ,, Sám, jak kůl v plotě" Z toho projevu vyzařovala určitá arogance, kdo je rozhodující silou, která pořád ještě rozhoduje, kdo co smí. Když soudruzi poznali, že to přehnali, bylo pro ně již pozdě.

Dodnes se vede určitá polemika kolem toho, proč byl útok na stávkující lid tak brutálně vedený obušky a vodními děly, ačkoliv těch stávek během roku 89 bylo více a vodní děla se proti stávkujícím používala.
Některé hlasy tvrdí, že se tehdejší KSČ již nemohla opřít o zahraniční pomoc ze SSSR a potřebovala tak zadat příčinu k vlastnímu sesazení a zbavit se odpovědnosti za budoucí dění, které tehdy nebyla schopna akceptovat, což ukazovala i pozdější vyjednávání vzniknuvšího OF s umírněnějšími představiteli KSČ, které například zastupoval Ladislav Adamec, pokud mě paměť neklame.

Ať už byly příčiny té agresivity starého režimu jakékoliv, vedly k nastolení zcela nové politické éry.
Dnes mnohdy hořekujeme nad tím, že nám odchází lékaři a sestry do zahraničí za lepšími výdělky za podstatně méně času služeb a práce, že nám hapruje školství bez mužů a kázně, a našli bychom celou řadu problémů, která naši společnost trápí.

Zdánlivě stačí udělat jednoduchou věc. Sestavit vládu třeba z odborníků a pokusit se nepříznivý vývoj věcí zvrátit, třeba už jen proto, abychom mohli také říci, že nám vše dost dobře  funguje. Jenže, to je právě to politikaření, boj o moc a potažmo  tlachání  na obrazovce o tom, kdo dělá skutečnou demokracii, kdo ji ohrožuje, které jen zdržuje to, aby se mohly řešit skutečné problémy lidí. Volební výsledky mluví jasně a o tom to přece je, aby po čtyřech letech, nebo i dříve šel ten neúspěšný od válu, když si to budou lidé demokraticky přát.

Dnes je na hlavní stránce společnosti Google v jednom písmeně O symbol klíčů. Kolikrát jsem jen slyšel za těch 28 let od některých lidí spíše monolog:: ,,A za to jsem cinkal?" Že by jen pesimisté s blbou náladou, kteří se rozčilují nad vývojem politiky a přestávají si uvědomovat zisk svobody a demokracie ?Žádné komentáře:

Okomentovat