neděle 9. září 2012

Od nevolnictví k současnosti. (I.)


Stará stavidla v místech bývalé vodárny na původním korytu říčky Pšovky  patří z historického hlediska k cennému pozůstatku mělnických dějin.

Historie je fascinující věda, která přináší zábavu, zamyšlení i poučení tomu, kdo ji chce naslouchat. Umíte si vůbec představit, že pokud byste žili třeba v roce 1750 a nikoliv někde na zámku, tak byste s největší pravděpodobností neznali nic jiného, než práci? A neposlušnost a rebelie se zvlášť ve středověku krutě trestala. Ještě dnes můžeme v litoměřickém regionálním muzeu na hlavním náměstí spatřit pranýř z obce Kravaře u České Lípy, kde byl nemilosrdně člověk bičován.

Historie nepřinášela jen války o území, ale také přinášela sebou různé změny, které se dotýkaly obyvatelstva a položily počátky současného vnímání života. Například císařovna Marie Terezie se zapsala významně do dějin hned dvakrát. Dne 6. února 1770 vydala zákon, který nařizoval, že každý dům musel mít své popisné číslo. Mimochodem, o historii poštovnictví jsem našel zajímavý článek na http://www.ceskaposta.cz/cz/muzeum/z-historie-posty-v-ceskych-zemich-id7106/    V roce 1774 vyhlásila Marie Terezie Všeobecný školní řád, který je mylně považován za vznik povinné školní docházky. Povinnou školní docházku zavedl až 11. srpna 1805 František II. na popud Marie Terezie Neapolské ( vnučka císařovny Marie Terezie).

Zajímavé je to také se zrušením nevolnictví v českých zemích. Dne 1. listopadu 1781 vydal císař Josef II. ( nástupce Marie Terezie) takzvaný Patent zrušení nevolnictví. Uvědomme si, že pokud bychom žili tehdy na světě, tak by nám manželku pro další život vybírali rodiče se svolením vrchnosti. Pokud bychom se chtěli podívat třeba do Liběchova, museli bychom mít souhlas vrchnosti a uvést důvod svého konání. Nyní se směl člověk dokonce z vlastní vůle třeba kamkoliv odstěhovat a nikdo mu neměl právo do něčeho mluvit.

Pikantní na tom je ovšem to, že svobody si užívali lidé jen 9 let do smrti císaře Josefa dne 20.2. 1790, kdy byl dodatek patentu urychleně zrušen. Robota pak ještě přetrvávala až do roku 1848 ....http://zskaznejov.webnode.cz/products/a1781-patent-o-zruseni-nevolnictvi/ Představte si, že již jen o pouhé dva roky později v roce 1850 vznikl teprve náš okres Mělník, který tehdy ještě postrádal Kralupsko a končil tuším kdesi u Mlčechvost.

Žádné komentáře:

Okomentovat