úterý 4. září 2012

MP braníla lídra na hejtmana. Alespoň na papíru.

V 00:21  hod. spatřila  operační MP  na městském kamerovém systému  monitorující  nám. Karla  IV. neznámého muže, jak  kamenem ničí billboard. Věc byla předána hlídce MP, která se dostavila  na místo. Zde spatřila  neznámého muže, jak kamenem škrábe postavě na billboardu oči a ústa. Jednalo  se o  volební billboard s  kandidátem na post hejtmana. V  okamžiku, kdy  byl tento  muž  osloven  hlídkou  MP,  tento zahodil kámen na zem. Hlídka MP tohoto muže poté vyzvala, aby prokázal svou totožnost. V tomto byl zjištěn pan V.,  bytem  Mělník.  Na dotaz  hlídky  MP  proč  toto  dělá odpověděl, že se na toho muže na billboardu nemůže dívat, že to  jsou  stejně všichni  lháři. Dále sdělil, že podobné věci už  dělá dlouho a  dělat nadále bude. Na místo se také dostavila hlídka OO  PČR Mělník  a byla provedena lustrace.  Vzhledem k tomu, že  se nejednalo o osobu zájmovou pro PČR, tato místo následně opustila. Panu V. bylo hlídkou  MP  sděleno,  že  se  svým  jednáním  dopustil protiprávního jednání. Vzhledem k okolnostem hlídka MP panu V. sdělila, že celá věc  bude předána k příslušnému správním orgánu při MěÚ Mělník k dořešení.

Žádné komentáře:

Okomentovat