pondělí 2. ledna 2012

Opil se a cestoval autobusem

1.1. v  05:20  hodin zastavil  v ul.  Pražská  řidič  s autobusem jedoucí pravidelnou  linku  Mělník -  Praha u  hlídky MP a požádal o vykázání jednoho z  pasažérů,  který narušuje  přepravní  řád, a to tím, že v autobuse dělá  problémy  a řidiči vyhrožuje. Hlídka MP se dostavila do autobusu, kde označeného  mladého  muže, který  byl zcela  zjevně pod  vlivem alkoholu, či jiné  návykové  látky vyzvala, aby k celé věci podal patřičné vysvětlení. Protože tento na výzvu hlídky nereagoval, bylo proti němu použito dle § 18 odst. 1 písm. a) zák.  č.  553/1991 Sb. donucovacího prostředku hmatu a chvatu, a byl z  autobusu  vyveden. Po  uklidnění  muže  hlídka upustila od donucovacích prostředků a tohoto požádala dle § 12 odst. 2  písm.  b)  zák.  č.  553/1991  Sb.o prokázání totožnosti. V tomto byl zjištěn pan B., bytem Praha 10. Lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že  jmenovaný není  osobou  zájmovou, nebo hledanou ze  strany PČR.  Použitím donucovacích prostředků nedošlo  ke  zranění jmenovaného pana B. Tento hlídce vyhrožoval svým otcem, který  je dle jeho sdělení náměstkem na PČR. Protože k protiprávnímu  jednání  již  ze strany B. nedocházelo,  byl tento  v 05:30 hodin z  místa  propuštěn. Celá věc bude dále dořešena dle kompetencí MP.

Pro Soutok Jakub HořejšíSMSGuru.cz banner

1 komentář:

  1. Tak on má tatínka náměstka. Jestli je to pravda tak by tatínek měl dát výpoved. Kde jsou ty časy četnického sboru. Jestli to pravda není, měl by dostat pořádně do huby. Příště by mlčel a nedělal ostudu.

    OdpovědětSmazat