čtvrtek 5. ledna 2012

Kraj má dvě nová zvláště chráněná území

Zámecký park Liblice v okrese Mělník  a Vršky pod Špičákem v okrese Praha – východ budou vyhlášeny maloplošnými zvláště chráněnými územími v kategorii přírodní rezervace. Rozhodla o tom Rada Středočeského kraje.
Důvodem, který vedl radu kraje ke schválení těchto návrhů, byla nutnost ochrany velkoplošného výskytu cenných rostlin a vzácných biotopů na území obou zmíněných lokalit.
Vhodnost vyhlášení těchto lokalit za zvláště chráněné území bylo posouzeno Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.  Pro zachování, respektive zlepšení současného stavu těchto oblastí, byl vypracován návrh plánu péče pro daná území na období let 2012 – 2021.

V případě Zámeckého parku Liblice se navíc jedná o evropsky významnou lokalitu, zařazenou nařízením vlády do národního seznamu evropsky významných lokalit a rozhodnutím evropské komise do seznamu evropsky významných lokalit. Součástí navržené přírodní památky Zámecký park Liblice je přírodní rezervace  Slatinná louka u Liblic tvořená pouze lučními společenstvy.

Celková rozloha zvláště chráněného území bude bez ochranného pásma činit u Zámeckého parku Liblice 33,48 ha a u Vršků pod Špičákem 6,67 ha. Návrhy na vyhlášení chráněného území včetně návrhu plánu péče byl projednán se všemi vlastníky dotčených pozemků a příslušnými obcemi Liblice a Odolená Voda, jejichž nemovitostí se návrh dotýká.

Pro Soutok Jakub Hořejší.

1 komentář:

  1. Park v Liblicích jsem loni na jaře navštívil a vzhledem i k nedaleké vzdálenosti od Mělníka stojí za návštěvu.Vlastně jde o tři rozdílné věci. Tou první je samotný zámek, kde je restaurace. Tou druhou je zámecký park francouzského typu za zámkem ( okrasné keře, vodní prvky) a tou třetí je park anglického typu, kterým vede malý a velký okruh ( staré stromy, lavičky, tůňky apod.)U všeho je povídání. (Naučná stezka) Pro milovníky cestování a krásné přírody napíšu ještě hned příspěvek u nového seriálu Toulky, který si nenechte ujít.

    OdpovědětSmazat