pátek 21. února 2020

Včera proběhla vernisáž výstavy Kapucíni na Mělníku. Mělnický masopust v neděli. Zimní Praha vám pod střechou nabízí Království železnic, největší evropské meduzárium, nebo jedinečnou výstavu Cosmos Discovery.Jak jsem včera slíbil, tak dnes činím :-). Tisková zpráva k výstavě Kapucíni na Mělníku, která byla včera otevřena je zde. Není od věci si i připomenout, že již v neděli tu máme Mělnický masopust a akce je pochopitelně považována za místní pomyslný zlatý hřeb víkendu, jak tomu u akcí, které minimálně začínají na náměstí Míru bývá.

Co ještě nabídnout ? Zvolil jsem tentokrát Prahu a mám k tomu několik důvodů. Království železnic na Smíchově jsem navštívil z prostého důvodu  hned dvakrát. V září 2017 a v dubnu 2018. Při první návštěvě jsem totiž i tak trochu díky velmi nabitému programu a časové tísni  minul to nejhlavnější. Modely železnice, které mají představovat věrně jednotlivé kraje ČR s jejími dominanty.Tehdy jsem si uvědomil, že takovéto výstavy vás zcela přenesou do jiné dimenze a vůbec vás nezajímá svět ani počasí venku. Zajímavé výstavy nabízí občas i výstaviště v Holešovicích. Sice to je o úplně jiném vstupném, které často překonává cenou i vstupenku na slavné zemské hrady, ale může to někoho oslovit.

A to přesto, že je to i cestování do Prahy a případně i po ní. Konečně, to první zmíněné ( Království železnic) na Smíchově má stanici metra jen nedaleko.

Meduzárium mělo relativně nedávno velkou reklamu, protože jde o významný unikát světového významu a dokonce jsem objevil odkaz, který je doslova vynikající videoupoutávkou a určitě se na to podívejte. Odkaz je pod obrázkem.

Až do dubna je v Holešovicích  jedinečná výstava pro milovníky kosmonautiky. Odkaz je opět pod obrázkem.


Kapucíni na Mělníku
21. 2. – 22. 3. 2020 - Regionálním muzeu Mělník, malý sál


Za přítomnosti zástupců Provincie Kapucínů v ČR Miroslava Pacifika Matějky z Brna a bratra Serafína Beníčka z pražského kláštera byla 20. 2. v bývalém refektáři (malém muzejním sále) otevřena výstava Kapucíni na Mělníku. Expozice shrnuje dějiny kapucínské komunity v našem městě mezi lety 1750 – 1950. Na vernisáži byla představena i nově vydaná brožurka věnovaná významné osobnosti Českomoravské provincie kapucínů P. Serafínovi z Głuchołaz (1693–1763), která je nyní v prodeji v pokladně muzea.

O program vernisáže se postarala Jarmila Erbanová četbou veršů básníků kapucínského řádu, na klavír zahrála Nikol Sikorová, zpívala Lenka Knechtlová (ZUŠ Mělník).
Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Mgr. Lukášem Snopkem se konají 15. března (neděle) a 21. března (sobota), vždy od 14:00 hod.


Katolický řeholní řád Menších bratří kapucínů vznikl před necelými 500 lety v Itálii jako nejmladší výhonek dynamického tříbení mezi následovníky sv. Františka z Assisi († 1226). Do Čech byli první kapucíni uvedeni za vlády Rudolfa II. Do našeho města přišli v září 1750 díky rozhodnutí měšťanky Terezie Čebišové, která řádu věnovala svůj dům na dnešním náměstí Míru (dnes čp. 54). Možnost blíže poznat františkánskou spiritualitu tehdejší Mělničany nadchla, a tak se malá kapucínská stanice (hospic) těšila jejich velké podpoře.

 Díky ní i solidaritě ostatních kapucínů se mělnický hospic podařilo brzy doplnit o objekt konventu a kostela. Komunita přestála velký požár města v červnu 1765 i reálnou hrozbu zrušení hospice za vlády Josefa II. Kapucíni sloužili Mělnickým několikerým způsobem: snažili se žít kajícím životem, postili se, modlili, ve shodě s řádovými pravidly žili v chudobě a všechny tyto námahy mohli podstupovat jako oběť za své sousedy.


 Vypomáhali v běžné pastoraci: řádoví kněží sloužili mše sv. nejen v řádovém kostele, ale i v proboštském chrámu, na Podolí u boromejek; pravidelně sloužívali ve farnosti Záboří. Ve vzpomínkách nejstarších dosud žijících Mělničanů jsou kapucíni spojeni s výukou náboženství ve městě. Ve starších dobách byla v jejich kompetenci navíc péče o nemocné a chudé.

 Řád působil na Mělníku 200 let až do bezprávné likvidace mužských řeholí v Československu během roku 1950.
Výstava návštěvníky stručně seznámí s fenoménem zasvěceného života, s dějinami kapucínského řádu a s dějinami kapucínského hospice na Mělníku. Vedle artefaktů ze sbírky Regionálního muzea Mělník, p. o. na ní budou prezentovány předměty zapůjčené Provincií kapucínů v ČR, Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník a Městem Mělník. Těžištěm výstavy bude několik barokních skulptur, které dříve zdobily interiér hospice. Svébytnou součástí muzejní prezentace tématu bude i samotný výstavní sál, který dříve plnil funkci společné jídelny (refektáře) mělnických kapucínů.


Mgr. Lukáš Snopek - kurátor výstavy
Kontakt: Kristýna Frelichová – odd. PR a propagace frelichova@muzeum-melnik.cz, tel. 728 620 651, tel. 315 630 923 Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, nám. Míru 54, 27601 Mělník
https://www.vystavistepraha.eu/kalendar-akci/detail/cosmos-discovery-vystava/


https://www.cysnews.cz/top-clanky/na-strese-obchodniho-centra-arkady-pankrac-naleznete-unikatni-svet-meduz/

https://svetmeduz.cz/


https://www.kralovstvi-zeleznic.cz/

Hezký poslední čistě únorový víkend !

Žádné komentáře:

Okomentovat