čtvrtek 5. července 2012

Dnes slavíme Cyrila a Metoděje.


Poblíž Uherského Hradiště, se nachází i Velehrad, kde se každý rok konají ony slavné mše.Pozor, s hradem Buchlov na obrázku nemá nic společného. ( foto z vlaku)

Jsou svátky, které slaví celý svět ( Vánoce, Velikonoce), a pak jsou tu ty naše české. V minulosti jsme tady na Soutoku k volným dnům zařadili nějaký ten speciálek a to lze učinit i nyní. Samozřejmě, že není nic snazšího, než si to vše vyhledat ve wikipedii, ale na druhou stranu, to už je kapitola pro vážné zájemce.

A tak se nyní pokusím nějak stručně popsat situaci, abychom si zkrátka uměli představit, o čem je vlastně řeč.

Kdo by nikdy neslyšel o slavné Římské říši, která v dobách největší slávy ( rok 116 n.l.) za císaře Trajána sahala od dnešního Portugalska až po Perský záliv, a od Dunaje na severu až po jižní hranici Egypta ? Z četných historických dokumentů o provincii Judea a Jéžiši Nazaretském dnes víme, že pohanský Řím chtěl původně zničit křesťanské náboženství, ale nakonec jej použil, jako mocný nástroj k ovládání obrovského imperia. Rozloha a spravování takového kolosu z jednoho bodu ( město Řím) byla neúnosná, čímž došlo k rozdělení říše a vzniku druhého hlavního města Konstantinopole ( Istanbul). To však odstartovovalo určité odcizení a vzdalování rozdílné kultury obou částí původní říše. Západořímská říše ( již křesťanská) zanikla roku 476 po nájezdech barbarů z Germánie za Dunajem a Východořímská říše ( také ovšem křesťanská) se přejmenovala na Byzantskou říši. Proč? Protože na území tehdejší Konstantinopole ležela kdysi původní řecká osada Byzanc a lze říci, že jednak se císaři v Konstantinopoli cítili stále více něčím víc a jistě se tu uplatňovala i určitá hrdost na odkaz ještě starší říše antického Řecka, která byla vlastně totožným územím.

A tak došlo k situaci, kdy se převážná část Evropy nacházela pod vlivem Franské říše a Balkán postupně upadal do područí Byzantské říše. Zejména Germáni se shlédli ve slavné Ŕímské říši, přijali křesťanství a začali se tlačit do Čech, kde žilo pohanské slovanské obyvatelstvo. Na území Moravy se tehdy kolem roku 830 podařilo vybudovat mocnou pohanskou říši ( první územně doložená říše na našem území), která se ovšem potýkala kromě vlastních vnitřních problémů s ještě neustálým nebezpečím vpádu germánských vojsk. Měla-li říše co nejlépe odolávat všem nástrahám, bylo vhodné vzdělat lid, přinést do ní písmo a přijmout křest. Proto byli nakonec z řecké Soluně ( Thessaloniki) v Byzanci přizváni Cyril s Metodějem, aby zde nabyli ono poslání.

To se nakonec stalo, ovšem kdyby to měl být konec příběhu, tak zde máme dnes místo latinky azbuku, podobně, jako v Bulharsku, Srbsku, či na Ukrajině. Ono je to trošku složitější a člověk by už musel otevřít nápovědu, ale v podstatě platí, že kníže Bořivoj a  naše mělnická  kněžna Ludmila sice přijali křest na Moravě, ale další česká knížata se už nechala pokřtít v bavorském Řezně (Regensburg) a přemyslovci tak trochu takticky hráli na germánskou notu, což nás začlenilo v poklidu do Svaté Říše Ŕímské národa Německého a umožnilo to tomuto významnému českému rodu v podstatě leckdy i v poklidu vládnout. Je známo, že Svatoplukovi synové na Moravě již netáhli za jeden provaz, což vedlo k pádu Velké Moravy. Metodějovi žáci byli ze Země vyhnáni a Morava se stala součástí přemyslovských Čech. Těmto událostem dnes tedy vděčíme za to, že tu máme kulturu i písmo takové, jaké máme.

Pro rádio Soutok Standa Švec.

.

1 komentář:

  1. Dějiny jsou složitější a o tom, se přesvědčujeme třeba nyní, kdy si připomínáme významné výročí této události. Speciál je přece jen přesnější,a tak se divák dozvídá, že nešlo vyloženě o pohanskou říši, ale sousední Franská říše byla příliš silná i agresivní a dodala sem především bavorské kněze, kteří však nenašli cestu k lidu, kázali latinsky ( prostý lid jim nerozuměl), nehodlali to měnit a nedělali nic proto, aby prostý lid toto přijal dobrovolně. Ovšem, to je detailnější pohled.

    OdpovědětVymazat