pondělí 22. října 2018

V rámci Mezinárodního dne archeologie proběhla v Kralupech - Minicích tématická vycházka k halštatskému hradišti. Den Středočeského kraje v muzeu. Kalendář akcí pro Mšensko.


Jednou z akcí, která se v sobotu ( 20.10.) konala byla akce pro zájemce o historii a archeologii v Kralupech nad Vltavou - Minicích.

 Díky RMM tu mám krásnou reportáž i s obrázky z terénu a velmi rád zde příspěvek  zveřejňuji. Jenom bych připomněl, že archeologickou lokalitu máme také na severu okresu u obce Hradsko, kam již také v minulosti vedla podobná akce a mezi další známější  archeologické lokality v okolí patří například Tišice, nebo i okolí pískovny u Vlíněvsi. Pokud mě paměť neklame, tak když se dělal obchvat obce Spomyšl ( Mlčechvost, Býkve), tak i tehdy archeologové našli nějaký pozůstatek bojovníka na koni snad i s částí kopí. Inu, archeologie je krásná záležitost :-).

Mezinárodní den archeologie v Minicích
20. 10., Minice - Kralupy nad Vltavou

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie pořádalo i letos Regionální muzeum Mělník, p. o. tematickou vycházku, tentokrát do archeologické lokality Minice v Kralupech nad Vltavou. Pozdně halštatským hradištěm provedl návštěvníky PhDr. Miloslav Slabina, který zde vedl v 80. letech 20. století archeologický výzkum.

Pro dotazy návštěvníků byly k dispozici také PhDr. Miloslava Havlíčková, PhDr. Alena Veselá a Mgr. Lucie Hylmarová z mělnického muzea. Jedná se o rozsáhlé pozdně halštatské hradiště s akropolí, severním a východním předhradím, které bylo prohlášeno za kulturní památku. Osídlení vesnice v poloze U křížku pak pokračovalo i do časné doby laténské. Možnost prohlédnout si Minice a položit své dotazy, které se zdaleka netýkaly pouze archeologie, využilo 43 zájemců o historii.

-KrF-


Také další materiály se týkají RMM.


Nejprve je to pozvánka na výstavu prací žáků
https://www.muzeum-melnik.cz/akce-a-vystavy/republika-715_411cs.html


...., a pak už tu máme program Dne Středočeského kraje v RMM :
https://www.muzeum-melnik.cz/akce-a-vystavy/den-stredoceskeho-kraje-712_409cs.html

Na samý závěr článku ještě připojuji akce na Mšensku, které tu ještě pro konec roku 2018 máme v databázi.

Kalendář akcí Mšensko :


10.09.2018  Sbírkové dny Světlušky
28.10.2018  Kadlín - ukončení turistické sezóny
28.10.2018  Oslava 100 let založení ČSR
28.10.2018  Sázení stromků k výročí republiky - slavnostní brigáda
28.10.2018  Běh Debří
10.11.2018  Koncert pro Světlušku
24.11.2018  Velký Újezd - Posvícenská taneční zábava
01.12.2018  Kadlín - rozsvícení vánočního stromu
02.12.2018  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
08.12.2018  Vánoční hostina pro zvířátka
12.12.2018  Česko zpívá koledy
16.12.2018  Běh Boudeckou roklí

Žádné komentáře:

Okomentovat