sobota 27. října 2012

Před 94 lety vzniklo Československo.


Co máme zítra za významný den? Tak jistě, je neděle, volný den, mění se letní čas, ale co ještě? Kdo si už dnes vzpoměl, že 28. října 1918 vznikl oficiálně společný stát Čechů a Slováků, tak má bod. V Polsku to letos vyřešili novým zákonem, takže pokud vychází státní svátek na víkend, tak se přidává buď volné pondělí, nebo pátek. U nás, ale nejsme v Polsku, ani v Německu, kde mají kromě státních svátků ještě svátky spolkové, takže zapojíme trochu myslivnu :-).

Někdo si představuje, že to bylo hned a během jednoho dne, jako nějaká revoluce, ale vůbec to tak není. Naopak, je to poměrně dost čtení, dlouze připravená záležitost a uherská ( maďarská) jednotka v Praze čekala v kritický den na vyjádření Vídně. Pro vznik našeho státu bylo důležité, že naši představitelé, kteří převrat chystali byli zkrátka neustále o krok vpředu a zhatili tak snahy příhraničních českých Němců, kteří měli neustále snahu po prohrané válce Rakousko-Uherska vybudovat na našem území své vlastní územní župy s vazbou na Německo, či Rakousko. A leckde v pohraničí se to zdaleka neobešlo bez ozbrojených střetů.

Byla to nejen historicky zajímavá doba, která měla zásadní vliv na další historický vývoj našich dějin, ale i další možné neuskutečněné varianty, ke kterým mohlo dojít jsou vždy předmětem diskusí historiků, zvlášť dnes v době jakési jednotné Evropy, se silným všudypřítomným německým středem. Řekněme si, že společný stát Čechů a Slováků trval až do 31.12. 1992 a od 1.1. 1993 se píší dějiny samostatné České ( a samozřejmě i Slovenské) republiky.

Rozpad společného Československa vyvolal mnoho emocí v obou republikách  a není divu. O takových důvodech by se dalo dlouho psát. Nakonec jsme svědky, kdy se celá řada zemí rozpadla na menší zemičky a snad jen Německo utvořilo znovu jeden velký společný stát. Připomeňme si ještě, že se tehdy nabízela otázka řešení problému referendem a nelze ani nevidět, že na východ od hranic Slovenska, se nachází území, které také kdysi historicky tvořilo součást ČR a kde se občas někteří lidé hlásí k tomuto odkazu. Nakonec se zdá, že zejména na Slovensku přece jen převládala touha cosi změnit a tak se tedy stalo i bez referenda. Ostatně, tak nějak podobně se vyjádřil nedávno opět v jednom televizním pořadu president republiky Václav Klaus.

Žádné komentáře:

Okomentovat