pondělí 27. února 2012

Účast Středočeského kraje na výstavě

Středočeský kraj se již tradičně zúčastnil 11. společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky.

Regiony České republiky 2012. Výstava Regiony ČR 2012 se uskutečnila v termínu od 17.-19.02.2012 na výstavišti v Lysé nad Labem. Témata pro tento ročníky byly:
  • Podpora podnikatelských aktivit vázaných na cestovní ruch
  • Rozvojové možnosti cestovního ruchu v regionech
  • Programy cestovního ruchu
  • Integrovaný plán rozvoje měst
  • Program obnovy venkova
  • Témata regionálního rozvoje v obcích a městech
  • Aktivity v rámci České národní sítě rozvoje venkova ČR Leader a MAS
  • Podpora podnikatelů zapojených do výroby regionálních produktů
  • Setkání starostů měst a obcí, představitelů krajských samospráv a státní správy a podnikatelů za účasti široké veřejnosti. 
Expozice Středočeského kraje byla umístěna na ploše o velikosti 100 m². Na této ploše se prezentovali 4 spoluvystavovatelé a zájem veřejnosti dával znát, že se je na co dívat. V letech 2008 až 2010 realizoval Středočeský kraj projekt s názvem „Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku“, který byl finančně podpořen Regionálním operačním programem Střední Čechy. V rámci tohoto projektu byly vyrobeny veletržní stánky kraje v duchu středověkého tržiště. Tyto stánky měli možnost využít jednotliví spoluvystavovatelé ke své prezentaci na veletrhu.

O stánek Středočeského kraje byl nebývalý zájem a návštěvníkům byly poskytnuty informace o kulturních a turistických památkách i ostatních zajímavostech regionu Středních Čech. V průběhu  konání veletrhu byla prezentována i hmatová orientační mapa pro osoby se zrakovým postižením. Pomocí této mapy se nevidomí a slabozrací budou moci seznámit se Středočeským krajem a jeho geomorfologickou stavbou. 3D hmatová mapa Středních Čech a spot, který byl promítán po celou dobu veletrhu, byly vyrobeny v rámci projektu „Prezentace Středočeského kraje v zahraničních médiích“ financovaného z ROP SČ. Financování projektu je zajištěno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje.

Zdroj. SČ kraj

Žádné komentáře:

Okomentovat