středa 8. února 2012

I toto je služba strážníků MP Mělník

Dne 6.2. ve 4:35 na linku 156 oznámili popeláři, že  v prostoru živnostenské provozovny v ulici Nůšařská hoří. Hlídka MP  se za  použití výstražné světelné a  zvukové signalizace  dostavila na místo v  04:37 hodin, kde  zjistila, že  hoří  zadní  část  budovy  a  dle  vyjádření  oznamovatelů byli  hasiči již  voláni. O tomto byla  zpětně  informována operátorka MP, která vznesla zpětný dotaz na HZS.  Jelikož  hlídka MP  věděla,  že  je  v  přilehlé  části  ubytovací  zařízení,  které je již částečně zamořeno štiplavým kouřem -  ohrožení  života a zdraví, tato  začala s  okamžitou evakuací ubytovaných. Z důvodu nárustu zamoření  a  snížené viditelnosti  se hlídka  musela opakovaně  přesvědčit, zda  jsou  výzvy k opuštění uposlechnuty.  Protože byly prostory budovy  již  značně  zamořeny,   hlídka  MP  s  vědomím  prázdného  objektu  budovu  opustila. V průběhu prováděných úkonů se na místo dostavila HZS  spolu s PČR. Majitel objektu následně  potvrdil, že  by se  v budově  již neměl  nikdo nacházet. Evakuováno bylo cca 10 osob.

A nakonec dobrá zpráva pro čtenáře. Na jaře se pokusíme pokračovat v seriálu o MP. Zaměříme se na prevenci, provoz ale i nové strážníky.

Zdroj: http://www.mpmelnik.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat