čtvrtek 23. února 2012

Činnost hlídek MP v uplynulém týdnu

Interiér vozu MP - Octavia
Nabourané vozidlo

Hlídka MP při kontrolní činnosti v ul. Lesní  zjistila,  že  u tamního  dětského hřiště  se nachází  odstavené osobní  motorové  vozidlo Reanult. Toto  vozidlo bylo zcela zjevně poškozeno po autonehodě, dále se ve vozidlu nacházely reg. značky z jiného vozidla. Hlídka MP provedla lustraci vozidla na OO PČR  Mělník.  Bylo  zjištěno, že    majitelem  je pan  M., bytem Mělník. Příslušný úsekář se spojil s majitelem a byl domluven další postup při odklízení vozidla a při jeho zabezpečení z důvodu možného odcizení. 

Na trávě se parkovat nesmí

18.2 v 17:00 hodin se na služebnu  MP Mělník  dostavil  pan S. a sdělil, že na  jeho  soukromém  pozemku v  ul. Na  Výsluní parkují  na trávě nákladní vozidla.  Zůstává po  nich nepořádek  a nyní  při  výjezdu  zůstává  na  veřejné  komunikaci zemina. Hlídka MP na místě zjistila jeden, neoprávněně parkující  kamion. V řidiči byl zjištěn pan H., bytem Bruntál. Celou věc hlídka řešila na místě, udělením blokové pokuty. Tímto si dovolím řidiče na Mělníku upozornit, že parkování na zeleni je přestupek, za který může být uložena bloková pokuta.

Problémy na ubytovně

17.2 v 15:10 hodin na linku 156 telefonicky oznámil pan H., že je mu na ubytovně v ul.  Cukrovarská vyhrožováno  fyzickou likvidací. V  15:14  hodin  se  hlídka  MP  dostavila  do  místa  události.  Zde  se  zkontaktovala  s  oznamovatelem.  Tento uvedl, že  se pohádal  se  svým  spolubydlícím. Hlídka MP  označeného muže požádala o prokázání totožnosti. V muži byl  zjištěn pan V., bytem Milovice. K celé věci jmenovaný uvedl, že došlo k slovní roztržce mezi ním a panem H.,  za slovní  urážky se   omluvil. Hlídka MP poučila jmenované o možnosti celou věc řešit  občanskoprávní cestou. Po provedení všech úkonů místo hlídka MP opustila.               

Zdroj MP Mělník

Roman Rak

Žádné komentáře:

Okomentovat