čtvrtek 26. ledna 2012

Otázky k nízkoprahovému centru. Odpovídá Petr Volf

Plánované nízkoprahové centrum zvedlo vlnu emocí. Soutok požádal pana Volfa a několik komunálních politiků, kteří hlasovali, či jen mají opačné názory o vyjádření. Bohužel opoziční hlasy se nechtěli vyjádřit. Proto přínášíme odpovědi pouze pana Volfa.

Roman Rak: Jaký je přesný účel plánovaného centra? Kdo a kdy ho bude moci navštívit? Nestačí současné kapacity volnočasových aktivit?
Petr Volf: Přesný účel nízkoprahového centra je působit formou sekundární a terciární prevence na děti a dospívající v lokalitě potenciálně ohrožené sociálně patologickými jevy. Jde o volnočasové zařízení poskytující prostor a zázemí pro cílené aktivity (sportovní, sociálně psychologické, zájmové), stejně jako vzdělávací, informační a poradenské služby v případě jakýchkoliv obtíží. Každý všední den odpoledne jej může navštívit kdokoliv i když je primárně zaměřené na mládež. Vzhledem ke svému charakteru vyžadující větší odbornou způsobilost, propracovanost a péči, nabízí odlišný způsob práce, než ostatní volnočasová zařízení typu DDM, zájmové kroužky apod. Proto nelze říci, že by tuto sociální službu mohla suplovat jakákoliv jiná nabídka, která je v současnosti na Mělníku k dispozici. Centrum by zároveň fungovalo jako základna pro terénní pracovníky (nejen) pro danou lokalitu.
RR: Kolik bude stát následný provoz po ukončení činnosti. K čemu budeme moci budovu využít?
PV: Finanční nároky pro následný provoz po ukončení činnosti by se odvíjely od toho, na čem by se budoucí zastupitelstvo shodlo, že tam má být. Je možné, že tuto službu město bude chtít udržet i po uplynutí pěti let, ale i kdyby ne, tak objekt je projektován jako "mobilní" a nebyl by fatální problém jej "složit" v případě, že by jeho další fungování bylo problematické. Existuje nicméně několi variant další činnosti, které ale nemá cenu v tuto chvíli rozebírat. Je možné, se objeví potřeba nějaké služby, pro které město bude hledat prostor. Je ale také možné, že se objekt pronajme nějakým občanským sdružením (klubovna, hřiště)nebo i firmám.
RR: Kolik bude stát roční provoz centra? Nebylo by lepší vynaložit prostředky jinde? Pokud ano kde?PV: Roční provoz centra se odhaduje na 750.tis Kč. Vzhledem k tomu, že by tuto částku 100% pokrývala účelová provozní dotace ESF, tudíž bez spoluúčasti města, nelze tyto peníze vložit do jiných "kapitol". Jsem přesvědčen, že každá investice do preventivních programů pro mládež je účelnější, než žehlení následků problemového vývoje. Proto je využití fondem nabízených finančních prostředků pro tyto účely zásadní a nutné, obzvláště, když na to město nemá ze svých zdrojů. Právě proto je podpora takových center prioritou MPSV.
Děkuji Petr Volf

A za Soutok Děkuje Roman Rak

2 komentáře:

  1. No nemusím s panem Volfem souhlasit, ale nechápu proč když je tolik opozičních hlasů, tak se nikdo nepřihlásí? To se jako bojej odpovědět na tři otázky?

    OdpovědětSmazat
  2. No i když může přesvědčení Volfa být jakékoliv, má dobré argumenty. To hold opozice asi nemá. Proto se nevyjádřila. Jednoduché. Ale musím opět pochválit Soutok. jednoduché a přesné. Tak to má vypadat.

    OdpovědětSmazat