pondělí 2. května 2016

Regionální mělnické muzeum v květnu.



Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje
Květen


2. 5. -30. 9.Otevřeno skalní obydlí Lhotka od čtvrtka do neděle a o státních svátcích

3. 5. – 29. 5. Expedice Karel IV. Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Vernisáž 4. 5. v 16 h – vstupní prostory.

3. 5. – 29. 5. Jaro na zahradě. Výstava fotografií s jarními motivy mělnické muzejnice Evy Srbové.
Muzejní kavárna.

5. 5. Absolventský koncert žáků ze třídy L. Starýho.

6. 5. – 7. 5. Vítání ptačího zpěvu na tradičním místě na levém břehu Vltavy, cca 1,5 km nad
soutokem.

10.5. Vystoupení žáků 5. A hudebně dramatického kroužku ze ZŠ J.
Seiferta pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové. Malý sál od 16 hodin.

11. 5. Koncert žáků ze třídy paní učitelky M. Hůtové.

12. 5. Od Simien po Bale. Mělnická muzejnice a cestovatelka PhDr. Havlíčková potěší klienty CSM
svým vyprávěním a promítáním z putování po Etiopii. Od 14 hodin v Centru seniorů Mělník.

12. 5. Absolventský koncert žáků ze třídy L.Knechtlové a J.Kubecové.

14. 5. Vítání ptačího zpěvu (Neratovice). Sraz v sobotu 14. 5. v 7.00 na pravém břehu Labe u
železničního mostu.

20. 5. Mělnická muzejní noc – Pobavit se, poznat, prožít…. Doprovodný program nejen ve stylu časů
barbarů. Slavnostní zahájení výstavy „Barbaři“ v 17.00 hodin. Muzeum bude otevřeno zdarma do 23
hodin.

21. 5. – 26. 6. Barbaři - Výstava , která se zaměří na období od změny letopočtu do 5. st.n.l. a ukáže
život tehdejšího germánského etnika, především markomanského a v závěru langobardského a
durynského v Čechách i s jejich zvláštnostmi.

26. 5. – 30. 9. Ke cti otce vlasti – Císař Karel IV. a Mělník. Exteriérová výstava ve spolupráci s městem
Mělníkem a Státním okresním archivem Mělník.

31. 5. -26. 6. S družinou do pravěku. Výstava dětí ze školní družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník
pod vedením paní učitelky Radky Maškové. Vstupní prostory.

31. 5. -26. 6. Vozítka a houpadla na dobových fotografiích. Výstava archivních snímků z dílny
muzejní etnografky. Muzejní kavárna.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Srdečně zveme také do stálých expozic!
Celoročně otevřeno:
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední
život obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých
sklepích)
Historické kočárky – téma: Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930,
odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva
zdravotního střediska 1960 – 1969.
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín.
Skupiny mohou po předchozí objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích
z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká
i příjemným posezením na historických hradbách.

Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, náměstí Míru 54, 276 01
Mělník, tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158,
muzeum@muzeum-melnik.cz www.muzeum-melnik.cz, Facebook: Regionální muzeum Mělník

Žádné komentáře:

Okomentovat