neděle 15. září 2013

Kostel povýšení sv. kříže ve Vrbně byl poslední mělnickou památkou DED.


Včera vás Soutok tak trochu lákal do Vrbna. Dnešní počasí bylo nakloněné spíše akcím v interierech a sám jsem byl jistým způsobem zvědav na místo, jehož interiér jsem loni touto dobou navštívil. Bohužel, letos nebyl časový harmonogram v mé režii a trefil jsem se zrovna do programu nedělní bohoslužby. Na jedné straně škoda, avšak na straně druhé mám díky tomu pro Soutok originální záběry, jaké tu ještě nebyly a pěkný nevšední zážitek. Zpívaná bohoslužba byla impozantní.


Návštěvník měl možnost, se na místě seznámit i s dalšími drobnějšími sakrálními památkami především v Hoříně.


Kostelík je krásnou dominantou regionu, jehož duši dotváří a v jeho nitru i na kostelním hřbitůvku je co obdivovat.

Dodatečně rád připojím k článku jednu zajímavost, kterou jsem vypátral ve Vrbenském občasníku číslo 1, který se mi náhodně dostal do ruky. Proč se kostel jmenuje tak zajímavým jménem ?

Asi každý lajk ví, že každý kostel nese obvykle jméno po nějakém to svatém, nebo i po více svatých ( Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku). Patronem Vrbna je kříž, potažmo sám Ježíš Kristus.
V roce 326, když římský císař Konstantin povolil křesťanství, tak prý dle legendy nalezla jeho matka Helena v Jeruzalémě na Golgotě kříž, kde byl Ježíš ukřižován. Nechala jej rozdělit na tři části. První cestovala do Říma, kde je dodnes uložena v bazilice sv. Kříže, druhá do Konstantinopole ( Istanbul) a třetí byla ponechána v Jeruzalemě, kde se začala stavět nová bazilika Božího hrobu. Po jejím vysvěcení byly ostatky svatého kříže v roce 335 ( 13.9. !) vyneseny před přítomné na prostranství a slavnostně před všemi povýšeny. Tak vznikl svátek, který se rozšířil po celém křesťanském světe a slaví se každoročně mší i ve Vrbně. Proto se kostel ve Vrbně jmenuje Kostel povýšení svatého kříže. Další kostel se zajímavým názvem, se nachází v Liběchově a nese jméno Kostel sv. Ducha a sv. Hrobu. To třeba někdy příště.

SŠ.

Žádné komentáře:

Okomentovat