středa 7. března 2012

Zámek v Panenských Břežanech – pocta národnímu válečnému odboji

Horní zámek v Panenských Břežanech najde konečně vhodné uplatnění. Za několik měsíců zde Středočeský kraj, vlastník zámku, zřídí památník boje proti nacismu jako důstojnou vzpomínku nejen domácího odboje za druhé světové války, ale také všech obětí heydrichiády.

Prostory zámku doposud sloužily pro sociální účely, podmínky ale byly pro každodenní život domova seniorů velmi nevyhovující. Největší problém byl v nedostatku soukromí jednotlivých klientů, kteří měli k dispozici pouze vícelůžkové pokoje, některé dokonce průchozí. Společné koupelny a WC na chodbách nepohodlí ještě zintenzivňovaly. „Zchátralé prostory zámku neumožňovaly zvýšit kvalitu soukromí jednotlivých uživatelů a stejně tak podmínky nedovolily udržet základní komfort a péči,“ vysvětlil středočeský hejtman David Rath. Proto se domov přestěhoval do zcela nově postavené budovy v Berouně.
Vzpomínka na ty, kteří pomohli vyhrát válku i na ty, kteří se z ní nevrátili
Nyní jsou prostory volné a Odbor kultury a památkové péče je upravuje na památník odboje, kde chce vybudovat stálou expozici připomínající domácí odboj a jeho roli v největším činu odporu proti nacismu na území Protektorátu Čechy a Morava, který vedl státy Francie a Velké Británie k oduznání Mnichovské dohody. Díky tomu došlo k obnovení Československé republiky v původních hranicích před „Mnichovem“. Velká pozornost se zaměřuje především na československé parašutisty, ale památník připomene i dobu po atentátu na Heydricha a v plánu je také vytvořit pietní místo, kde si budou moci návštěvníci přečíst seznam obětí tzv. heydrichiády. Kromě stálé expozice se budou pořádat krátkodobější výstavy, a to především při příležitostech různých výročí souvisejících s domácím odbojem. Kromě expozic se v prostorách Horního zámku vybuduje také badatelna a místnost pro různé vzdělávací činnosti, například semináře pro učitele dějepisu.
Zajímavým lákadlem budou jistě rekonstrukce historických událostí či koncerty, které se budou konat v parku kolem Santiniho kaple.
Nejlepší odborníci v týmu
Na projektech hlavní expozice pracuje tým složený ze špičkových odborníků. Vědeckou radu projektu vede  Prof. PhDr. Eduard Kubů z Ústavu hospodářských a sociálních dějin UK FF  o jednotlivé části expozice se postarají další renomovaní odborníci jako Prof. JUDr. Jan Kuklík, Ph.D., Katedra dějin práva, UK PF, Doc. PhDr. Jan Němeček, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky, jehož vědecká činnost je zaměřená na druhou světovou válku a antifašistické hnutí. Z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky se bude na expozici podílet PhDr. Vít Smetana, Ph.D. s badatelským zaměřením především na Československo a velmoci v letech 1938-1948, mezi dalšími můžeme jmenovat PhDr. Aleše Kýra z Vězeňské služby ČR. Pokud budou přípravy probíhat bez větších komplikací, mohlo by muzeum své první návštěvníky přivítat v září roku 2012. 
Byly zde jednotky SS i Rudá armáda
V obci Panenské Břežany jsou zámky dva. Tzv. Dolní zámek se za války stal sídlem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po jeho smrti na zámku se svými dětmi pobývala až do posledních týdnů druhé světové války jeho žena Lina Hendrichová. Horní zámek před válkou vlastnil továrník Emil Grestl. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se stal sídlem státního tajemníka, později německého ministra K. H. Franka, jenž zde pobýval s rodinou až do konce války. „Osud zámku je tedy úzce spjat s protektorátem  a tudíž jde o unikátní místo pro tvorbu muzejní expozice, které v České republice chybí“.

Zdroj SČ kraj

Žádné komentáře:

Okomentovat