neděle 9. prosince 2012

Představuje se vám organizace DOGPOINT - nový provozovatel mělnického útulku


Kdo jsme?
V listopadu roku 2012 nám bylo oznámeno, že nás město Mělník, na základě veřejného výběrového řízení, vybralo jako nové provozovatele místního útulku. Naše působení ve městě začne 1.1.2013.  Rádi bychom se tedy představili a pověděli vám, kdo jsme, a co děláme.
Jsme tým mladých lidí se společným zájmem – pomáhat opuštěným a týraným psům. Každý z nás má bohaté zkušenosti z nejrůznějších oborů, a to nejen kolem zvířat, a dohromady intenzivně pracujeme na novém pojetí slova „útulek“.
Naše společná práce začala v únoru roku 2011 a oficiální vznik organizace Dogpoint se datuje k  1.6.2011.
Nové pojetí „útulku“
V prvé řadě pracujeme transparentně. Náš účet je veřejně přístupný, je tedy možné sledovat pohyby peněz. Pravidelně zveřejňujeme informace o našem hospodaření, činnosti a toku peněz. K 31.12.2012 bude na našem webu zveřejněna již třetí takováto informace a v naší transparentní činnosti hodláme pokračovat i nadále. Jde nám o to, aby veřejnost viděla, jak je s jejími dary nakládáno, je to jakýsi částečný revanž a poděkování za to, že se rozhodli podpořit právě Dogpoint. Stejně tak je naše organizace řádně přihlášena na finančním úřadě, všechny příjmy k výkazu pro FÚ pečlivě evidujeme a na našem webu budeme zveřejňovat i prohlášení o bezdlužnosti.
Na prvním místě je pro nás však péče o zvířata. Nespokojíme se pouze se zajištěním základních potřeb, nýbrž neustále posouváme naše možnosti.  Zabýváme se přímou prací se zvířaty. Od socializace a získávání důvěry, přes práci s nebezpečnými nebo extrémně bojácnými zvířaty, až po speciální výcvik hůře umístitelných zvířat, především pak psů. Naši členové jsou odborně způsobilí k výkonu odchytu, masáží psů, základního výcviku, speciálního výcviku (pachové práce, ochrana osob a majetku, sportovní kynologie), přes zkušenosti například s tzv. bull sporty, až po vlastní figuranty.  Pes zavřený v kotci a bez vyžití má velmi malé šance na umístění, kdežto zvíře, které je zaměstnáno jak fyzicky, tak psychicky, a je sním pracováno, vykazuje mnohem uvolněnější chování a je zvyklé na spolupráci s člověkem. Takovéto zvíře má pak mnohonásobně vyšší šanci na nalezení nového domova.


Máme také zpřísněné podmínky adopce zvířete. Osvojitelé jsou pečlivě vybírání na základě vyplněného dotazníku a osobní návštěvy u zvířete. Jen tak můžeme minimalizovat riziko, že bude zvíře vráceno z důvodu, že si s osvojitelem „nesedne“. U štěňat provádíme tzv. PAT testy, které nám napoví, pro jak zkušeného člověka, nebo jaký typ výcviku či práce, bude štěně vhodné. V případě, že zájemce bude chtít psa, u kterého hrozí riziko, že ho nezvládne, nebudeme se zdráhat tomuto zájemci doporučit psa jiného. Avšak osvojením zvířete to pro nás nekončí! Dle smlouvy jsou osvojitelé povinni o zvířeti podávat informace, které se pečlivě zaznamenávají do databáze, a zvíře můžeme kdykoli přijet zkontrolovat. V případě, že zjistíme pochybení, máme právo zvíře odebrat. Rozhodně to není o „buzeraci“ osvojitelů, ale o tom, aby zvíře mělo zajištěna alespoň nějaká svá „práva“, a mohlo mu být, v případě nouze, z naší strany kdykoli pomoženo.
Rozhodně se také angažujeme v boji proti tzv. živým dárkům! Zvíře je potřeba si řádně vybrat a promyslet si své možnosti. Tyto živé dárky ve většině případů končí zpět v útulcích.
Rádi také zapojujeme veřejnost – pořádáním brigád na útulku, možností venčení pejsků a cvičení s nimi, přednášky a nejrůznější akce, které bývají charakteru buď zábavného, vzdělávacího, nebo smíšeného. Především s brigádami máme velké zkušenosti a velmi nás těšil zájem veřejnosti o tuto formu pomoci, či aktivně stráveného dne. Všichni se zájmem se aktivně zapojit, jste vítáni!
brigáda-výroba podlážek 
Důležitým faktorem je pro nás i propagace. Čím více se o útulku a jeho svěřencích ví, tím větší šance, že více zvířat nalezne nový domov. Píšeme různé články do časopisů a prezentujeme útulek jako celek, a to i mediálně.
Chceme dokázat, že útulek může být místo, ze kterého nebudou návštěvníci ani zvířata frustrováni, ale že to bude místo, kam se budou lidé rádi vracet a zvířata odtud nebudou odcházet s žádnou psychickou ani fyzickou újmou.
Mnoho dalších informací si můžete dohledat u nás na webu – o tom, jak probíhaly brigády, jak cvičíme se psy, co je to PAT test, jak hospodaříme s financemi až po to, jakými hrdiny se mohou útulková zvířata stát.
Nezavírejte před útulkovými zvířaty oči, třeba právě oni mohou být těmi, kteří vám v životě velmi pomohou…

Věříme, že naše organizace spolu s občany Mělníka, dokáže pro takováto zvířata udělat maximum a budeme se na vás těšit v novém roce!

Zpracoval Roman Rak.

Žádné komentáře:

Okomentovat