sobota 28. června 2014

Před 100 lety začala atentátem na Ferdinanda a Žofii Chotkovou první světová válka.


Na Kokořínsko s párou 2013 ve Mšeně. Představitelé příslušníků vojska Rakousko-Uherska.

Někdy mi připadá, že připomínat historická výročí je práce nevděčná a to i tehdy, když jde o skutečně krásné kulaté číslo. Lidé jako-by žili dnešními problémy, z obrazovky se na nás valí fotbalový šampionát v Brazílii, časopisy zabývající se historií se prodávají dva za cenu jednoho a málokdo dnes čte připomínky Vánoc, Velikonoc, nebo významných historických událostí.

Soutok tady nehodlá psát něco, co je už publikováno jinde ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Franti%C5%A1ka_Ferdinanda_d'Este ) a co si stejně přečte na rozdíl od kulturních akcí jen několik lidí, ale na druhou stranu se rád nechávám fascinovat věcmi, které nás obklopují a mezi které patří i historie, a tak se zde aspoň krátce rád musím zmínit o této události.

Vždyť, vy kteří jezdíte na výlety, na hrady a zámky, tak se často setkáváte se jménem hraběte Chotka ( Veltrusy, Velké Březno, Ploskovice, Zákupy) a z tohoto rodu byla i manželka následníka trůnu Ferdinanda d'Este, která společně s ním dne 28. června 1914 v Sarajevu zahynula. Setkáváte se s dobovými uniformami vojáků tohoto mnohojazyčného a mnohonárodnostního soustátí, které tak trochu připomíná dnešní EU na různých akcích a občas bývá i vystaven na železničních akcích také salonní vůz Františka Ferdinanda d'Este.
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Salonni-vuz-arcivevody-Frantiska-Ferdinanda-d%C2%B4Este.aspx

Naučili jsme se vnímat Rakousko-Uherskou monarchii, jako stát, který Čechy 500 let vysával a nakonec měl prohnilé státní zřízení a nestačil konkurovat ve vývoji ostatním evropským velmocem. Dnes již díky poslednímu historickému přehodnocení věcí a díky současnému vývoji v Evropě spíše chápeme, že je to postoj poměrně zjednodušený a jednostranný. Vždyť i pod hlavičkou Rakousko-Uherska prodělávala naše země uvnitř soustátí určitý nemalý průmyslový i kulturní vývoj a politická stránka věci je záležitost mnohdy poměrně složitá. Mnozí nadšenci budou i nadále jistě porovnávat výhody a nevýhody života ve zmíněném soustátí i v samostatném státě a není bez zajímavosti, že původně mohl skončit náš národ i po první světové válce, jako součást poraženého Rakousko-Uherska, avšak válka, která byla právě před sto lety několika výstřely započata, zahájila novou epochu našich národních i evropských dějin.

SŠ.

Žádné komentáře:

Okomentovat