pondělí 29. července 2013

Sedmihradsko očima mělnických muzejnic. Pozdrav z Rumunska.


Pokud snad aspoň chvíli někdo tápete, kde vlastně leží Sedmihradsko, tak vězte, že je to na západě Rumunska a docela jen nedaleko od českého Banátu, o kterém zde již také bylo psáno v souvislosti s jednou z našich kolonií. Obě oblasti byly kdysi součástí Rakousko-Uherska. Alespoň zbylí obyvatelé Banátu, kteří chudý, ale krásný kraj ještě neopustili, se snaží žít i z turistického ruchu, jsou vstřícní a trochu snad věří i v určitou podnikatelskou aktivitu a pomoc ze své pravlasti. Ta je zde vítána
.http://www.banat.cz/
Vydejte se tedy za obrázky a fotografiemi do kraje, kde jsme tak trochu v jistém smyslu jako-by doma ;-).


SEDMIHRADSKO OČIMA MĚLNICKÝCH MUZEJNIC
Výstava fotografií ve vstupních prostorách
30. 7. – 1. 9. 2013

Koncem září loňského roku (24.9. – 30.9. 2012) proběhla studijní odborná exkurze Sedmihradsko. Daleko od západu/daleko od východu, kterou uspořádal Český výbor ICOM do rumunské oblasti Sedmihradska. Výpravu společně s třemi desítkami odborných pracovníků muzeí a galerií České republiky absolvovaly také PhDr. Miloslava Havlíčková a Mgr. Jitka Králová z Regionálního muzea Mělník.

Hlavním cílem exkurze bylo seznámit se s odbornými pracovišti, získat nové postřehy, podněty v muzejní práci, vyměnit si vzájemně zkušenosti, navázat nové kontakty a také poznat místní architektonické památky. Během pobytu došlo například k návštěvě Muzea umění Brukenthal (Sibin) s prohlídkou restaurátorských pracovišť, prohlídce staveb, depozitářů a restaurátorského zázemí ve skanzenu Astra, který je součástí Transylvánské asociace pro rumunskou literaturu a kulturní dědictví.

Dále do programu patřila prohlídka Muzea umění v Kluži, sbírky umění v Černém kostele v Brašově, návštěva architektury Josefa Hoffmanna, Muzea Národního sjednocení v Alba Iulii, Muzea umění a Etnografického muzea v Brašově a další bohatý program. Součástí akce byla i prohlídka vybraných sedmihradských opevněných kostelů, z nichž některé patří na seznam světového dědictví Unesco (např. Cisnadie, Biertan, Carta, Valea Viklér, Heltau, Media aj.).

A právě vybrané zajímavé momenty z cest po Sedmihradsku se Vám mělnické muzejnice rozhodly představit prostřednictvím výstavy fotografií ve vstupních prostorách muzea.


Žádné komentáře:

Okomentovat