čtvrtek 19. září 2013

Z historie nejstaršího řemesla. Výstava Mělnického regionálního muzea začne před vinobraním.Když se řekne historie a nejstarší řemeslo, tak si možná někteří čtenáři vybaví dokonce až časy antického Říma, kde organizovaná prostituce a lázně byly mnohdy běžnou součástí dne, a tak nám to popisuje i jedno z posledních čísel Živé historie
http://www.epublishing.cz/ziva-historie. Historie však nemusí být ani tak stará, ani z dalekých zemí, ale může být přímo z domova, jak dokládá výstava.

Z historie nejstaršího řemesla 

27. 9. – 3. 11. 2013
zahájení výstavy dne 26. 9. v 18. 00 h.

Výstava v mělnickém muzeu představí pohled do minulosti nejstaršího řemesla a nabídne doprovodný preventivní program

Od 27. září čeká návštěvníky muzea další ze série plánovaných výstav s preventivně sociálním charakterem, která je výsledkem delší spolupráce Regionálního muzea Mělník, Programu prevence kriminality Města Mělníka, Preventivně informační skupiny Policie ČR a Městské policie Mělník. Po loňském roce, kdy ohlas u návštěvníků vzbudila výstava s interaktivním programem Z historie bezpečnostních složek aneb V muzeu je...Policie!, tentokráte realizační tým připravuje výstavu Z historie nejstaršího řemesla. Výstavu se podařilo zapůjčit díky výborné spolupráci s odborníky z Muzea Policie ČR, které ji veřejnosti představilo před osmi lety pod názvem Prostituce staré Prahy. Výstava přiblíží atmosféru kolem nejstaršího řemesla světa především v  prostředí našeho hlavního města v  letech 1850 – 1938. Chce seznámit návštěvníky s  různými přístupy k  fenoménu prostituce, s  prostředím, ve kterém bujela a které ji utvářelo. Pražská čtyřka i typické figurky na tzv. druhém břehu se tentokráte sejdou v  mělnickém muzeu a ožijí díky starým archívním materiálům a dokumentům. Součástí bude program preventivního charakteru pro žáky devátých ročníků základní školy a studenty středních škol vhodný jako doplněk výuky společenskovědních předmětů, výchovy ke zdraví nebo třeba občanské výchovy. Zde se pokusí lektoři přiblížit problematiku prostituce jako všudypřítomného trvalého společenského jevu a upozorní na její možná rizika v  oblasti zdraví a trestně právních předpisů. Je nutné upozornit, že část výstavy bude přístupná pouze osobám starší 18 let! Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 26. září v 18.00 hodin a její součástí bude dramatická hříčka ze staropražského zákoutí. V rámci zahájení bude vyhlášen vítěz dalšího ročníku soutěže Anděl strážný. Výstavu, kterou doplní další doprovodný program pro veřejnost, bude hostit mělnické muzeum až do 3. listopadu.

Za realizační tým
Mgr. Jitka Králová, Regionální muzeum Mělník
Bc. Irena Podivínská, DiS., manažerka prevence kriminality
nprap. Václav Tichý, Preventivně informační skupina PČR
npor. Petr Limprecht, preventista Městské policie Mělník

SŠ.

Žádné komentáře:

Okomentovat