úterý 1. ledna 2013

Od rozpadu společného státu uplynulo kulatých 20 let.


Vítejte v roce 2013, do kterého vám přejeme vše nejlepší!

První leden je i datem, který vstoupil do historie našeho státu, a když už v magazínu občas do té historie vkročíme, tak tomuto jubileu věnujme zmínku.

Dnes se asi na mnohých místech Slovenska bude slavit, i když je otázkou, jak dalece. Vždyť prvně v historii se stalo Slovensko před 20 lety svrchovaným státem a dnes je ekonomicky vyspělým státem EU. Tak je třeba vidět záležitost slovenskýma očima. Jiný pohled samozřejmě musí vycházet z Čech. Tady byla již svrchovanost přemyslovského i lucemburského království ve středověku pod pláštěm Římské Říše národa Německého, jejímž císařem byl i Karel IV. , a pak se po staletích zrodilo masarykovské Československo a Praha byla hlavním městem stále. Z tohoto důvodu je náš pohled více federální a po sjednocení Německa v roce 1990 mohl leckdo snad časem i odvážně zaspekulovat o obnově prvorepublikových  hranic. Tomu učinila přítrž aféra, kterou známe v dějinách, jako diskuse nad pomlčkou,kterou chtěla slovenská strana pozměnit dosavadní název federativní republiky, a která mediálně rozpoutala konflikt, jenž vyústil v rozpad státu.
Dnešní  spojitost obou států, se může především vyvíjet úzkou aktivní spoluprací a nejen v rámci EU, která není jen takovým společným evropským pláštěm, ale stala se i takovým historicky již vícekrát uvažovaným protipolem USA a dalších ekonomik velkých asijských států.

Mimochodem, na Soutoku jsme vás seznámili i s výhodnými levnými víkendovými železničními rodinnými jízdenkami do zahraničí, které umožňují si odskočit k sousedům na krátkou návštěvu. S Německem máme takovou jízdenku od roku 2004, s Polskem od roku 2010, avšak se Slovenskem a Rakouskem nikoliv.

SŠ.
Žádné komentáře:

Okomentovat