pátek 4. října 2013

Výstava o historii nejstaršího řemesla byla zahájena vtipnou i zajímavou vernisáží. Stále ještě můžete navštívit nezvyklou zajímavou akci.Výstava Z historie nejstaršího řemesla.

V Regionálním muzeu Mělník dne 26. 09. 2013 zahájili ředitelka muzea PhDr. Miloslava
Havlíčková a starosta města MVDr. Ctirad Mikeš za účasti dalších významných hostů
výstavu Z historie nejstaršího řemesla.

Při slavnostním zahájení výstavy, po krátkém úvodu realizačního týmu, byl starostou města
oceněn nprap. Václav Tichý, z Preventivně informační skupiny Policie ČR Mělník, cenou
Anděl strážný za rok 2012, a to za dlouhodobý přínos v oblasti prevence kriminality. Druhým
uděleným oceněním byla pamětní medaile Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
kterou jménem krajského ředitele plk. Mgr. Jana Ptáčka udělil plk. Ivan Žučenko za velmi
dobrou spolupráci s Policií ČR Bc. Ireně Podivínské, DiS., manažerce prevence kriminality
Města Mělníka.

 Následné přemostění k vlastní výstavě bylo stylové, a to vystoupením slečen
Mici a Pici v doprovodu harmonikáře a zdatného „prodavače“ jejich umění přítomným
pánům, což jim posléze bylo zatrženo přítomnými pány komisaři z Pražské čtyřky.

Od 27. září návštěvníci muzea mohou navštívit další ze série plánovaných výstav s
preventivně sociálním charakterem, která je výsledkem delší spolupráce Regionálního muzea
Mělník, Programu prevence kriminality Města Mělníka, Preventivně informační skupiny
Policie ČR a Městské policie Mělník. Po loňském roce, kdy ohlas u návštěvníků vzbudila
výstava s interaktivním programem Z historie bezpečnostních složek aneb V muzeu
je...Policie!, tentokrát realizační tým připravil výstavu Z historie nejstaršího řemesla.

Výstavu se podařilo zapůjčit díky výborné spolupráci s odborníky z Muzea Policie ČR, které
ji veřejnosti představilo před osmi lety pod názvem Prostituce staré Prahy. Výstava přibližuje
atmosféru kolem nejstaršího řemesla světa především v prostředí našeho hlavního města v
letech 1850 – 1938.

 Návštěvníci se mohou seznámit s různými přístupy k fenoménu
prostituce, s prostředím, ve kterém bujela a které ji utvářelo. Součástí bude program
preventivního charakteru pro žáky devátých ročníků základní školy a studenty středních škol
vhodný jako doplněk výuky společenskovědních předmětů, výchovy ke zdraví nebo třeba
občanské výchovy.

 Lektoři přiblíží problematiku prostituce jako všudypřítomného trvalého
společenského jevu a upozorní na její možná rizika v oblasti zdraví a trestně právních
předpisů. Je nutné upozornit, že část výstavy bude přístupná pouze osobám starší 18 let!
Výstavu, kterou doplní další doprovodný program pro veřejnost, bude hostit mělnické
muzeum až do 3. listopadu.

Věříme, že si na výstavě každý najde své a podaří se nám přiblížit vnímání prostituce ve
vybraných časových etapách, nechat nahlédnout do světa prodejné lásky a jeho zajímavých
momentů.

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality
Realizační tým:
Mgr. Jitka Králová, Regionální muzeum Mělník
Bc. Irena Podivínská, DiS., manažerka prevence kriminality
nprap. Václav Tichý, Prev. informační skupiny PČR Mělník
por. Petr Limprecht, preventista Městské policie MělníkO výstavě se také píše v  článku  ,, Z historie nejstaršího řemesla." ( září)SŠ.

Žádné komentáře:

Okomentovat