středa 23. září 2015

V říjnu: Staré časy hasičské. Skaut tu je 95 let. Ptačí festival 2015.Mladí výtvarníci nás zavedou do starých časů hasičských

Ve čtvrtek 1. října v 16.00 hodin bude slavnostně zahájena před vstupem do mělnického muzea výstava Ze starých časů hasičských. Ta je výstupem z každoroční soutěže Prevence trochu jinak, kterou pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Mělník připravuje Program prevence kriminality Města Mělníka a Regionální muzeum Mělník. V letošním roce se inspirovaly děti pod vedením své učitelky PaedDr. Ireny Wenkeové historickými exponáty z Hasičského muzea Florián ve Všetatech a tak se krom výše jmenovaných organizátorů akce rolí porotců zhostili i zdejší zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Autoři vítězných prací v šesti věkových kategoriích budou v rámci vernisáže oceněni. Výstavu bude možné navštívit do 1. listopadu.
Výstava: SKAUT - 95 let činnosti na Mělníku  
Regionální muzeum Mělník – malý sál
3. 10. - 1. 11. 2015
zahájení: 2. 10. v 18.00 hodin

Mělnický Skaut letos slaví 95 let své činnosti.
Členové i příznivci mělnického skautu si letos připomínají 95. výročí své činnosti na Mělníku. Na letošní výročí upozorní i výstava v Regionálním muzeu Mělník, kde bude představen samotný skauting a jeho historie. Seznámíte se s činností skautů nejen v rámci organizace, ale i v běžném životě.  Velmi zajímavá je vize pro další léta.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout z blízka skautský kroj, střediskové a oddílové vlajky a také věci používané při táboření. Uvidíte i výsledky celé řady aktivit jako výrobky z kůže, předměty vymodelované, vyřezávané i pletené. Své navigační znalosti si můžete ověřit při práci s turistickou mapou za pomoci kompasu a buzoly. Navíc bude návštěvníkům předvedena zdravověda a šifrovací metody.
Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 2. října v 18 hodin a přístupná bude do 1. 11.2015. Přídavkem výstavy bude speciální doprovodný program mělnického střediska Junáka, který návštěvníkům představí skauting a aktivity oddílů. Akce se uskuteční ve středu 28. 10. 2015 malém sále muzea.
RMM

Doplňují informace
Mělnický skaut:
V mělnickém skatu si za dlouholeté působení řada generací dětí různých věkových kategorií osvojila hlavní hodnoty skautské výchovy, kterými jsou: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah k přírodě. Tyto hlavní body se prolínají do všech aktivit, které jsou velmi různorodé a v dnešní době jsou propojovány i s novými technologickými prostředky. Skautské aktivity probíhají celoročně, doplněné četnými výpravami a završené letním táborem. Mělnický skaut aktuálně navštěvuje 50 dětí pod odborným vedením 6 vedoucích, přičemž základu tvoří pronajaté prostory ve speciální škole na Cukrovarské ulici. Skauti se mimo jiné podílejí i na mnoha veřejných akcích.

Ptačí festival 2015
Tradiční akce, pořádaná Českou společností ornitologickou a Regionálním muzeem Mělník, je příjemným zpestřením krátících se podzimních dnů. Koná se formou nenáročné vycházky po blízkém okolí města, a to v sobotu 3. října. Sraz je u budovy muzea na náměstí Míru v 8 hodin. Trasa povede přes starý most do Hořínského parku a přes zdymadla dále na Mrkvici a ke břehům Vltavy, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptactva. Tam se seznámíte s některými druhy ptáků z bezprostřední blízkosti a můžete se přitom zeptat prakticky na cokoliv z ptačího života. Vycházka trvá asi 3 hodiny a je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Kontakt: Petr Lumpe, tel.: 728 158 417

SŠ.


Žádné komentáře:

Okomentovat